en
en
Kontakt

Wytyczne dla punktów i centrów IT – rekomendacje POT, FIT i GIS

Grafika ilustracyjna do zaleceń dla punktów i centrów IT
Polska Organizacja Turystyczna i Zarząd Forum Informacji Turystycznej we współpracy z Głównym Inspektoratem Sanitarnym opracowały rekomendowane regulaminy pracy w certyfikowanych centrach i punktach informacji turystycznej, w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa COVID-19 oraz wytyczne dla ich klientów i turystów.
Czytaj więcej

Wideoinfolinia dla osób niesłyszących z informacjami o Covid-19

Wideoinfolinia
Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, we współpracy z Fundacją PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza i Polskim Związkiem Głuchych, uruchomiło infolinię, która zapewni osobom niesłyszącym dostęp do informacji związanych z pandemią Covid-19. Ułatwi ona dostęp do aktualnych informacji i zaleceń dotyczących sytuacji epidemiologicznej w Polsce i pomoże uzyskać pomoc medyczną.
Czytaj więcej

UNECE uruchomiło obserwatorium statusu przejść granicznych online

Mapa obserwatorium statusu przejść granicznych
Europejska Komisja Gospodarcza ONZ (UNECE) uruchomiła internetowy portal „Obserwatorium statusu przejść granicznych ze względu na COVID-19”. Na stronie znajdują się bieżące dane o ograniczeniach podróży i zamykaniu granic oraz sytuacji na przejściach granicznych związanych z  pandemią COVID-19 przez poszczególne kraje.
Czytaj więcej

Zalecenia bezpieczeństwa dla podróżujących w związku z pandemią COVID-19

Co musisz wiedzieć o koronawirusie?
Polska Organizacja Turystyczna informuje, że wszystkie aktualne, oficjalne i wiarygodne informacje na temat nowego koronawirusa SARS-Cov-2 wywołującego chorobę COVID-19 oraz informacje, jak zachować środki ostrożności i jak postępować w przypadku podejrzenia zakażenia u siebie lub swoich bliskich znajdują się na stronach Głównego Inspektoratu Sanitarnego oraz Ministerstwa Zdrowia.
Czytaj więcej

Muzeum Archeologiczne w Gdańsku

Gdańsk
Muzeum Archeologiczne w Gdańsku gromadzi zbiory dokumentujące: pradzieje północnej Polski, kulturę materialną mieszkańców Gdańska i Pomorza Gdańskiego, od wczesnego średniowiecza po czasy nowożytne; bursztyn i wyroby z bursztynu, od pradziejów po współczesność; kulturę materialną dawnych i obecnych mieszkańców Sudanu. W ramach Turystycznej Szkoły muzeum przygotowało katalog zabytków online.
Czytaj więcej

Kaszuby Północne

Kaszuby Północne
Kaszuby Północne to plaże, morze i słońce, ale także wielowiekowa kultura, piękna, choć nieraz skomplikowana historia i wspaniała przyroda. Lokalna Organizacja Turystyczna Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby Północne przygotowała szereg pomocy edukacyjnych dla nauczycieli. Dostępne są m.in. materiały wideo, epublikacje czy flipbook. 
Czytaj więcej

Bielskie jaskinie

Beskidy
Polska Marka Turystyczna Beskidy została zbudowana wokół jednego z najbardziej rozpoznawalnych pasm górskich w Polsce. Beskidy są marką o transgranicznym potencjale, obejmując częściowo obszar Czech i Słowacji. Lokalna Organizacja Turystyczna Beskidy przygotowała edukacyjne wirtualne spacery po bielskich jaskiniach. To doskonała pomoc naukowa na lekcjach geografii, przyrody czy biologii.
Czytaj więcej

Pomorze Zachodnie

Szczecin
Pomorze Zachodnie to piąty co do wielkości region Polski. Zachwyca obecna tu różnorodność przyrodnicza – nie tylko pas Wybrzeża Bałtyku z piaszczystymi plażami i porośniętymi lasami klifami, ale też rzeki, lasy i jeziora, chronione w ramach dwóch parków narodowych i sześciu parków krajobrazowych. Działające na terenie Pomorza Zachodniego organizacje - Discover Pomerania oraz Ekowspólnota Lokalna Organizacja Turystyczna - przygotowały materiały wideo dla nauczycieli, zwłaszcza geografii oraz przyrody. 
Czytaj więcej

Jura Krakowsko-Częstochowska

Szlak Orlich Gniazd
Śląska Organizacja Turystyczna została powołana dla kreowania atrakcyjnego wizerunku Województwa Śląskiego w kraju i zagranicą, sprzyjającego zwiększeniu liczby turystów odwiedzających region oraz zwiększeniu dochodów z turystyki. W ramach Turystycznej Szkoły organizacja przygotowała materiały wideo, przede wszystkim dla nauczycieli geografii oraz przyrody z naciskiem na akcenty turystyczne. 
Czytaj więcej

Fokarium w Helu

Fokarium w Helu
Fokarium Stacji Morskiej Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego prowadzi działalność naukową, której celem jest odtworzenie kolonii foki szarej w akwenie południowego Bałtyku. To duża atrakcja turystyczna Helu. Fokarium prowadzi projekt "Fokarium na żywo", czyli transmisje online z basenów ze zwierzętami. Mogą stanowić one doskonałą pomoc naukową dla nauczycieli przedmiotów przyrodniczych.
Czytaj więcej

Zielona Góra

Deptak w Zielonej Górze
Zielona Góra to największe miasto województwa lubuskiego, siedziba organów samorządu województwa, marszałka i zarządu województwa lubuskiego i Sejmiku Województwa Lubuskiego oraz jednostek im podporządkowanych oraz starosty powiatu zielonogórskiego. Centrum Informacji Turystycznej z Zielonej Góry przygotowało materiały edukacyjne w postaci prezentacji o województwie lubuskim, filmu podróżniczego o mieście oraz wirtualnego zwiedzania.
Czytaj więcej

Skarby przyrodnicze Pomorza

Półwysep helski
Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego powstała, by wspierać rozwój Uniwersytetu Gdańskiego. Fundacja przygotowała serię filmów edukacyjnych, z których mogą korzystać nauczyciele, zwłaszcza nauk przyrodniczych. Wśród poruszanych w edukacyjnych wideo tematów znalazły się przede wszystkim te dotyczące naturalnych skarbów roślinnych, wydmowych oraz znajdujących się w Sieci Natura 2000.
Czytaj więcej

Geologia w Świętokrzyskiem - Geopark Kielce

Centrum Geoedukacji Geoparku Kielce to najważniejsza atrakcja geoturystyczna na trasie „Świętokrzyskiego Szlaku Archeo-Geologicznego”. Placówka w przystępny sposób przekazuje wiedzę geologiczną i geograficzną, z wykorzystaniem nowoczesnych metod i narzędzi edukacyjnych. Obiekt przygotował serię filmów edukacyjnych pod tytułem "Klub Miłośników Geologii Online" oraz materiały edukacyjne dla nauczycieli.
Czytaj więcej

Muzeum Życia w PRL

Radia z czasów PRL
Muzeum Życia w PRL to miejsce, gdzie młode pokolenie oswaja się z przeszłością rodziców, a starsze przypomina sobie jasne i ciemne strony PRL. Muzeum prezentuje wybrane fakty, opowieści a przede wszystkim realia życia w czasach PRL. W ramach Turystycznej Szkoły Muzeum Życia PRL przygotowało archiwalny materiał filmowy o przewidywaniach dotyczących przyszłości oraz galerię eksponatów.
Czytaj więcej

Muzeum Powstania Warszawskiego

Muzeum Powstania Warszawskiego
Muzeum Powstania Warszawskiego powstało w Warszawie z inicjatywy prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Instytucja łączy historię z nowoczesnością, miejsce pamięci ze współczesnymi środkami prezentacji i w ten sposób zakorzenia wydarzenia sprzed ponad 75 lat we współczesnej świadomości narodowej. Muzeum oddaje klimat tamtego czasu, odtwarza atmosferę powstańczej Warszawy i pokazuje nie tylko militarne dzieje 63 dni walk, ale także życie codzienne ludności cywilnej. Muzeum Powstania Warszawskiego jest laureatem Złotego Certyfikatu Polskiej Organizacji Turystycznej. W ramach Turystycznej Szkoły obiekt przygotował liczne materiały wideo, wirtualne zwiedzanie zarówno w formie tradycyjnej, jak i z przewodnikiem oraz cykl wykładów historycznych. 
Czytaj więcej

Muzeum II Wojny Światowej

Muzeum II Wojny Światowej
Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku upowszechnia wiedzę o II wojnie światowej oraz służy pielęgnowaniu pamięci o jej ofiarach i bohaterach. To nowoczesny obiekt pod względem formy, a także prowadzonej działalności wystawienniczej, edukacyjnej i badawczej. W ramach Turystycznej szkoły muzeum przygotowało szereg materiałów audio oraz wideo, a także wykłady, karty pracy czy krzyżówki.
Czytaj więcej
Do góry