en
en
Kontakt

Muzeum Archeologiczne w Gdańsku

Muzeum Archeologiczne w Gdańsku gromadzi zbiory dokumentujące: pradzieje północnej Polski, kulturę materialną mieszkańców Gdańska i Pomorza Gdańskiego, od wczesnego średniowiecza po czasy nowożytne; bursztyn i wyroby z bursztynu, od pradziejów po współczesność; kulturę materialną dawnych i obecnych mieszkańców Sudanu. W ramach Turystycznej Szkoły muzeum przygotowało katalog zabytków online.

gdansk2.jpg

Materiały edukacyjne:

Katalog zabytków online - zbiór kolekcji zabytków i materiał wspomagający do przeprowadzenia lekcji:

Do góry