en
en
Kontakt

Logo „Polska” to turystyczny znak jakości. Jego umieszczenie na materiałach promocyjnych to duma i nobilitacja z polskiego pochodzenia produktu, oferty, programu. Logo jest traktowane jako wyróżnienie markowego produktu turystycznego i de facto jest turystycznym znakiem jakości.

Polska Organizacja Turystyczna jest wyłącznym zarządzającym turystycznym logo Polski. Zadaniem stosowania logo „Polska” są cele promocyjne tzn. może być wykorzystywane wyłącznie w celach promocji polskiej turystyki na rynkach zagranicznych i rynku krajowym.

Aby wykorzystać logo we własnych materiałach promocyjnych należy uzyskać zgodę POT.

Logo "Polska" wchodzi w skład działań Departamentu Wsparcia Rozwoju Turystyki.

kontakt: patronaty@pot.gov.pl 

Zasady udostępniania

Zasady korzystania oraz użyczania "POLSKA" w ramach działań Polskiej Organizacji Turystycznej. Polska Organizacja Turystyczna (POT) jest właścicielem i posiada wszelkie prawa autorskie i pokrewne do znaku POLSKA. Używanie znaku bez zgody POT pociąga za sobą odpowiedzialność przewidzianą stosownymi przepisami prawa.
Czytaj więcej

Logo - Rozporządzenie

Dziennik Ustaw nr 105 poz. 1147 z dnia 27 września 2001r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 12 września 2001 w sprawie określenia wzoru znaku dla celów promocji Polski w dziedzinie turystyki.
Czytaj więcej
Do góry