en
en
Kontakt

Najlepszy Produkt Turystyczny

CERTYFIKAT-bez-roku.png

Polska Organizacja Turystyczna podejmuje działania zmierzające z jednej strony do stymulacji rozwoju profesjonalnego produktu turystycznego, z drugiej zaś do jego promocji w kraju i za granicą. Jednym z takich działań jest organizacja konkursu na najlepszy polski produkt turystyczny.

Konkurs ma na celu wyłonienie najbardziej atrakcyjnych, nowatorskich i przyjaznych dla turystów produktów turystycznych oraz ich popularyzację, a także wspieranie inicjatyw regionalnych i lokalnych, których efektem jest tworzenie produktów turystycznych.

Konkurs na "Najlepszy Produkt Turystyczny – Certyfikat POT" odbywa się od ponad 2003 roku i stał się już tradycją. Co roku laureatami zostają nowe i często jeszcze nie poznane przez turystów produkty turystyczne. Poziom konkursu rośnie z każdą edycją.

W roku 2018 do konkursu został wprowadzony nowy rodzaj wyróżnienia – certyfikat specjalny. Może on zostać przyznany przez Kapitułę produktowi, który posiada niezwykły potencjał, jest mało znany i istnieje na rynku nie dłużej niż dwa lata. Twórcy takiego produktu turystycznego powinni wykazać się oryginalnością i kreatywnością.

Obecnie Certyfikaty POT przyznawane są w czterech rodzajach:

  1. Certyfikat POT
  2. Złoty Certyfikat POT
  3. Certyfikat Internautów
  4. Certyfikat Specjalny

Dotychczas zdobywcami Złotego Certyfikatu były: Szlak Zabytków Techniki Województwa Śląskiego, Kanał Augustowski-Szlak Papieski, Łódzka Manufaktura, Festiwal Przystanek Woodstock, Szlak Orlich Gniazd, Szlak Architektury Drewnianej i Park Nauki i Rozrywki Krasiejów, Kopalnia Złota i Średniowiecznego Parku Techniki w Złotym Stoku, Święto Szlaku Zabytków Techniki Industriada, Żywe Muzeum Piernika w Toruniu, Muzeum Powstania Warszawskiego oraz Zabytkowa Kopalnia Srebra w Tarnowskich Górach. W 2021 roku laur Złotego Certyfikatu trafił do Centrum Edukacji Ekologicznej Hydropolis.

Dotychczasowi laureaci konkursu Polskiej Organizacji Turystycznej prezentowani są na Narodowym Portalu Turystycznym certyfikaty.polska.travel.

Konkurs wchodzi w zakres działań Departamentu Marketingu.

Do góry