en
en
Kontakt

Kluby Ambasadora Kongresów to projekt działający w kooperacji z miejskimi convention bureau, którego celem jest wsparcie świata nauki i branżowych organizacji, starających się o pozyskiwanie międzynarodowych konferencji i wydarzeń. Lokalne Kluby Ambasadora Kongresów skupiają w swoich szeregach naukowców i profesjonalistów z różnych branż, działających na rynku przemysłu spotkań. Współpraca członków klubów z miejskimi convention bureau oraz kontakt z profesjonalnymi organizatorami kongresów pozwoli na skuteczniejsze i atrakcyjniejsze prezentowanie walorów i możliwości Polski jako miejsca przyjaznego dla turystyki biznesowej.

W ramach programu, miejskie convention bureau gwarantują, że będą zapleczem merytorycznym dla przedstawicieli lokalnego środowiska naukowego i wsparciem w przygotowaniu profesjonalnych wniosków o organizację międzynarodowych wydarzeń. Kluby Ambasadora Kongresów są również przestrzenią do organizacji spotkań informacyjnych, a także networkingowych, w których uczestniczyć mogą m.in. przedstawiciele samorządu, wspierający starania o organizację międzynarodowych wydarzeń w swoim mieście lub regionie.

Lokalne Kluby Ambasadora są również miejscem inspiracji, wymiany wiedzy pomiędzy poszczególnymi interesariuszami, a także dobrych praktyk na temat możliwości aplikowania o międzynarodowe wydarzenia.

Dotychczas Lokalne Kluby Ambasadora Kongresów powstały i aktywnie rozwijają się w czterech polskich miastach: Warszawie, Krakowie, Poznaniu i Wrocławiu. Inicjatorem projektu są: Stowarzyszenie Konferencje i Kongresy w Polsce, Polska Organizacja Turystyczna, lokalne samorządy współpracujące z convention bureaux, a także przedstawiciele branży przemysłu spotkań zaangażowani w Program Ambasadorów Kongresów Polskich.

Do góry