en
en
Kontakt

Warszawski Klub Ambasadora

logo-WCB-WOT.png

Warszawski Klub Ambasadora Kongresów jest projektem, w ramach którego Warsaw Convention Bureau WOT wspiera lokalny świat nauki i stowarzyszenia branżowe w pozyskiwaniu ważnych, międzynarodowych wydarzeń do Warszawy. W ramach Warszawskiego Klubu Ambasadora Kongresów w trzech głównych obszarach realizowane są działania, z których każde ma docelowo zwiększyć liczbę ważnych międzynarodowych wydarzeń pozyskanych dla Warszawy

Pierwszym z nich jest wspieranie przedstawicieli lokalnego środowiska naukowego i branżowego w przygotowaniu i promocji atrakcyjnej i profesjonalnej oferty Warszawy na międzynarodowe wydarzenie.

Drugim z kolei jest organizacja spotkań networkingowo-informacyjnych, w ramach, których Warsaw Convention Bureau przekaże ambasadorom i potencjalnym ambasadorom kongresów informacje o możliwym zakresie wsparcia ze strony warszawskiego convention i jego partnerów oraz podzieli się wiedzą merytoryczną dotyczącą skutecznego pozyskiwania i profesjonalnej realizacji wydarzeń kongresowych.

Ważnym obszarem jest również budowanie i rozwój sieci interesariuszy warszawskich wydarzeń kongresowych, do którego należą między innymi: przedstawiciele lokalnego świata nauki i stowarzyszeń branżowych – jako potencjalni organizatorzy kongresów; przedstawiciele Urzędu m.st. Warszawy oraz innych instytucji publicznych – jako beneficjenci transferu wiedzy dokonującego się w ramach kongresów; a także przedstawiciele warszawskiej branży kongresowej i turystycznej – jako podmioty odpowiedzialne za logistyczną realizację wydarzeń w stolicy.

Kontakt z Warszawskim Klubem Ambasadora Kongresów: wcb@warsawconvention.pl.

Do góry