en
en
Kontakt

Polska Organizacja Turystyczna zaprasza na praktyki i staże

2-formation-pot-NA-STRONE-1170-pix-szerokosc.jpg

Jesteśmy instytucją, która zrealizowała największe multimedialne kampanie promocyjne za granicą. Współpracowaliśmy ze znanymi twórcami reklamy i fotografii przy tworzeniu linii kreacyjnych. Wciąż opracowujemy nowe sposoby komunikacji marketingowej wykorzystując dostępne serwisy społecznościowe i nowoczesne technologie. Rocznie przyjmujemy prawie 700 dziennikarzy z najważniejszych zagranicznych redakcji. Współpracujemy także z polskimi mediami. Szeroki zakres działalności POT pozwala poznać wiele różnorodnych aspektów związanych, między innymi z systemem zarządzania w Polsce turystyką, budowaniem partnerstwa z branżą, promocją w internecie czy podniesieniem jakości usług turystycznych i informacji turystycznej.

Nasi specjaliści chętnie podzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem a włączenie Państwa w codzienny tryb podejmowania decyzji i realizowania zadań z szerokiego spektrum działań naszych departamentów pozwoli realnie poznać pracę w naszej instytucji i nabyć potrzebne doświadczenie i wiedzę, tym samym zwiększając Państwa szansę na otrzymanie zgodnej z wykształceniem i oczekiwaniami pracy.

W czasie stażu/praktyk w Polskiej Organizacji Turystycznej będą mogli Państwo dowiedzieć się więcej o pozyskiwaniu środków unijnych na rozwój turystyki, redakcji stron internetowych, SEO, e-marketingu czy analizie działań w internecie. Praktyki i staże w POT pozwolą Państwu poznać problemy oraz wyzwania stojące przed polską turystyką a dzięki zdobytej u nas wiedzy, w przyszłości skutecznie je rozwiązywać.

Osobą do kontaktu ze strony POT jest Alicja Grabowska – kierownik działu kadr, płac i szkoleń, tel.: (22) 696-93-22, e-mail: alicja.grabowska@pot.gov.pl

Praktyki/staże obywają się w siedzibie POT, przy ul. Młynarskiej 42 w Warszawie i są bezpłatne.

Do góry