Polska Organizacja Turystyczna realizując swoje zadania organizuje imprezy studyjne dla: zagranicznych i krajowych dziennikarzy, zagranicznych touroperatorów i VIP-ów. Podróże studyjne to priorytetowe narzędzie promocyjne w "Strategii Marketingowej Polski w Sektorze Turystyki na lata 2012-2020". Ich główne zadanie to popularyzacja Polski na rynkach zagranicznych za pośrednictwem artykułów prasowych, reportaży i filmów oraz zwiększenie obecności ofert turystycznych w katalogach zagranicznych touroperatorów.

Partnerzy podróży studyjnych:

  • Kopalnia Soli Wieliczka
  • Grupa TRIP
  • Członkowie FTP
  • ROT-y, LOT-y
  • PLL LOT

Zasady organizacji, finansowania i rozliczania imprez studyjnych

Wniosek do Polskiej Organizacji Turystycznej

Sprawozdanie merytoryczne z realizacji imprezy studyjnej

Organizacja podróży studyjnych leży w kompetencji Departamentu Instrumentów Marketingowych.

Kontakt: dim@pot.gov.pl

Do góry