en
en
Kontakt

Polska Organizacja Turystyczna realizując swoje zadania organizuje imprezy studyjne dla: zagranicznych i krajowych dziennikarzy, zagranicznych touroperatorów i VIP-ów. Podróże studyjne to priorytetowe narzędzie promocyjne w "Strategii Marketingowej Polski w Sektorze Turystyki na lata 2012-2020". Ich główne zadanie to popularyzacja Polski na rynkach zagranicznych za pośrednictwem artykułów prasowych, reportaży i filmów oraz zwiększenie obecności ofert turystycznych w katalogach zagranicznych touroperatorów.

Partnerzy podróży studyjnych:

  • ROTy, LOTy
  • Branża turystyczna
  • PLL LOT

Organizacja podróży studyjnych leży w kompetencji Departamentu Planowania i Rozwoju.

Do góry