en
en

Departamenty i Biura

Departament Strategii z pełnieniem obowiązków dyr. Departamentu Instrumentów Marketingowych

Dyrektor: Teresa Buczak

ds@pot.gov.pl 

Departament Instrumentów Marketingowych

Wicedyrektor: Artur Brandysiewicz

 dim@pot.gov.pl 

Departament Produktu Turystycznego i Współpracy Regionalnej

Dyrektor: Jacek Janowski

dptiwr@pot.gov.pl 

Wicedyrektor: Wojciech Ścibor

Departament Funduszy Europejskich z pełnieniem obowiązków dyr. Biura Projektów Unijnych

Dyrektor: Anna Zabłocka-Sztyber

dfe@pot.gov.pl

Departament e-Informacji

Dyrektor: Magdalena Ragus

dei@pot.gov.pl

Wicedyrektor: Arkadiusz Osipiuk

Biuro Finansowe

Dyrektor: Bartłomiej Karolczyk

Główny Księgowy: Halina Trojanowska

bf@pot.gov.pl

Biuro Administracyjno-Organizacyjne

Dyrektor: Urszula Jasińska

bao@pot.gov.pl 

Biuro Rzecznika Prasowego

p.o. Rzecznika Prasowego: Grzegorz Cendrowski

tel: +48 606 909 202

grzegorz.cendrowski@pot.gov.pl

Samodzielne stanowiska:

  • Stanowisko ds. kadr i szkoleń - Alicja Grabowska
  • Stanowisko ds. audytu wewnętrznego - Ewa Kalaman-Szymerska
  • Stanowisko ds. bezpieczeństwa i higieny pracy - Beata Musiał

Do góry