en
en
Kontakt

Jak założyć LOT

Lokalna Organizacja Turystyczna to struktura członkowska, przybierająca prawną formę stowarzyszenia rejestrowego z osobowością prawną oraz wybieralnymi władzami, zarządem i komisją rewizyjną.

Lokalne Organizacje Turystyczne to kluczowe ogniwo systemu promocji i rozwoju turystyki w Polsce. Są płaszczyzną współpracy samorządów terytorialnych, lokalnej branży turystycznej o organizacji pozarządowych.

Głównym celem tworzenia Lokalnych Organizacji Turystycznych jest współpraca wszystkich uczestników na rzecz rozwoju i promocji turystyki.

Zachęcamy do zapoznania się z broszurami „Jak założyć LOT” oraz „Korzyści z założenia LOT”

Do góry