en
en
Kontakt

Informacja turystyczna wraz z działaniami promocyjnymi jest integralnym elementem działań w zakresie marketingu w turystyce. Polska Organizacja Turystyczna pracuje nad rozbudową i unowocześnieniem Polskiego Systemu Informacji Turystycznej (PSIT). Całość działania realizowana jest przy ścisłej współpracy z Forum Informacji Turystycznej oraz poszczególnymi regionami, w których ROT-y - zgodnie z założeniem systemu - pełnią funkcję regionalnych koordynatorów.
Polski System Informacji Turystycznej składa się z dwóch części: stacjonarnej (tradycyjnej) i cyfrowej.

Część stacjonarna PSIT
Informacja turystyczna przekazywana w formie analogowej stanowi w pewnym sensie „informację zmaterializowaną", czyli taką, której przekazanie wymaga kontaktu z drugim człowiekiem bądź materiałami, które on stworzył. Pełni ona następujące funkcje:

  • informacyjną – informacje są przekazywane turystom zarówno przez pracowników jednostek świadczących usługi turystycznej, jak i poprzez drukowane materiały promocyjno-informacyjne oraz oznakowanie drogowe,
  • promocyjną – związaną z dwoma aspektami: kreowania i utrzymywania wizerunku Polski i poszczególnych regionów w kraju i za granicą oraz działaniami podejmowanymi na rzecz zwiększenia skuteczności sprzedaży oferty turystycznej,
  • animacyjną – wykonywaną przez osoby związane z jednostkami świadczącymi usługi informacji turystycznej, zaangażowanymi w aktywne wzbogacanie oferty turystycznej.
  1. Punkty i centra informacji turystycznej – stanowią miejsce bezpośredniego kontaktu turysty z informatorem. Sieć jednostek „it” w Polsce to obecnie 315 certyfikowanych punktów i centrów „it” oraz jednostki niecertyfikowane.
  2. System oznakowania turystycznego – pozwala na wyróżnienie ciekawych obiektów, zaznaczenie ich unikalności, a także gwarantuje turystom swobodne poruszanie się po regionach. Zgodnie z obowiązującymi przepisami znaki dla obiektów turystycznych należą do serii E.

Część cyfrowa PSIT

Cyfrowa część PSIT stanowi odpowiedź na stale zmieniające się potrzeby rynku i pojawiające się nowe kanały dystrybucji informacji. Podstawowym jej trzonem jest Narodowy Portal Turystyczny polska.travel  prowadzony obecnie w 20 wersjach językowo-rynkowych. Docelowo (w perspektywie 1 roku) przewiduje się zmniejszenie liczby wersji językowo-rynkowych do 15 wersji językowych, jednocześnie zachowując promocję na wszystkich dotychczasowych rynkach. Zakłada się, że pozwoli to na bardziej efektywne zarządzanie Narodowym Portalem Turystycznym i zwiększenie jakości treści komunikacji do turystów.

Powstało nowe centrum IT, zmieniły się dane - napisz do nas: pot@pot.gov.pl

Tu do pobrania elektroniczna wersja nowego znaku "i" w formacie:    

.jpg (15 kB),                .cmx (13 kB),                  .pdf (29 kB),

.ai (9 kB),                    .eps (25 kB),                   .gif (miniatura 4 kB)

Wymiar znaku proporcjonalny

oraz tablice "informacja turystyczna", "tourist information" w formacie                   .pdf (1.1 MB),   .cdr (319 kB)

kolor granatowy C-100% M-69% Y-0% B-38%, Pantone 654C,

 Broszura "Polski System Informacji Turystycznej" wyd. 2002 r. (.pdf 4 867 KB)

 Broszura "Polski System Informacji Turystycznej" wyd. 2010 |3 poprawione| (.pdf 3 853 KB)

 Broszura - "60 lat Informacji Turystycznej w Polsce" wyd. 2023, Wiadomości Turystyczne, online

Do góry