en
en
Kontakt

Poland Meetings Impact 2015 był pierwszym w Polsce, a siódmym na świecie raportem o wpływie ekonomicznym przemysłu spotkań na gospodarkę, obrazującym ile wart jest przemysł spotkań w Polsce i jakie korzyści ekonomiczne wynikają z organizacji wydarzeń (konferencji, kongresów, spotkań biznesowych, wydarzeń korporacyjnych, targów czy mega eventów), zarówno dla ich organizatorów jak i dla gospodarki. Badania do Poland Meetings Impact prowadzone były w 3 fazach: 1 - analiza wydatków uczestników wydarzeń, 2 – analiza struktury budżetów organizatorów spotkań, 3 – analiza struktury budżetów obiektów. Raport zakłada także analizę oraz prezentację statystyk dotyczących organizacji spotkań w Polsce z podziałem na regiony. Projekt prowadzono pod auspicjami MPI Foundation, Polskiej Organizacji Turystycznej oraz MPI Poland. W zespole projektowym znaleźli się zarówno reprezentanci środowiska naukowego: prof. Ewa Dziedzic (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie), prof. Jadwiga Berbeka (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie) jak i branżowego: Krzysztof Celuch (ówczesny kierownik Poland Convention Bureau Polskiej Organizacji Turystycznej, Magdalena Kondas (Szkoła Główna Turystyki i Rekreacji w Warszawie, MeetingPlanner.pl). Partnerem technologicznym badania była firma Z-Factor.

Projekt „Poland Events Impact 2019” jest drugą próbą podjętą w Polsce w celu określenia korzyści ekonomicznych wynikających z organizacji wydarzeń i został objęty Honorowym Patronatem Prezesa Polskiej Organizacji Turystycznej Roberta Andrzejczyka. Raport został przygotowany przez zespół naukowo-branżowy prowadzony przez Celuch Consulting, przy współpracy z ekspertami związanymi z Wydziałem Zarządzania i Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Meeting Professionals International Poland Chapter oraz Szkoły Głównej Turystyki i Hotelarstwa Vistula. W gronie autorów znalazły się również Panie Profesor: Barbara Neuhofer (University of Applied Science z Salzburga) i Jolanta Żyśko (SGTiH Vistula) oraz przewodnicząca Rady Biznesu SGTiH Vistula Magdalena Kondas. Wyniki zostały opracowane na danych dot. 42 349 wydarzeń zrealizowanych w 2019 roku i oparte na modelu ekonometrycznym wykorzystującym dane Głównego Urzędu Statystycznego i firmy Z-factor, zbudowanym na potrzeby określenia wpływu branży spotkań na gospodarkę narodową. W badaniu udział wzięło 90 organizatorów spotkań oraz 125 administratorów obiektów.

Badania ekonomicznego wpływu organizacji spotkań na gospodarkę przeprowadziły: Australia w 2005 roku, Kanada w 2006, 2009 i 2014 roku, USA w 2009 i 2013 roku, Meksyk w 2011 roku, Dania w 2012 roku, Wielka Brytania w 2013 roku, Polska 2015 i 2019 roku.

Polands Meetings Impact 2015
Do góry