en
en

Poland Meetings Impact to pierwszy w Polsce, a siódmy na świecie raport o wpływie ekonomicznym przemysłu spotkań na gospodarkę, obrazujący ile wart jest przemysł spotkań w Polsce i jakie korzyści ekonomiczne wynikają z organizacji wydarzeń (konferencji, kongresów, spotkań biznesowych, wydarzeń korporacyjnych, targów czy mega eventów), zarówno dla ich organizatorów jak i dla gospodarki ?

Badania do Poland Meetings Impact prowadzone były w 3 fazach: 1 - analiza wydatków uczestników wydarzeń, 2 – analiza struktury budżetów organizatorów spotkań, 3 – analiza struktury budżetów obiektów. Raport zakłada także analizę oraz prezentację statystyk dotyczących organizacji spotkań
w Polsce z podziałem na regiony.

Projekt prowadzono pod auspicjami MPI Foundation, Polskiej Organizacji Turystycznej oraz MPI Poland. W zespole projektowym znaleźli się zarówno reprezentanci środowiska naukowego: prof. Ewa Dziedzic (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie), prof. Jadwiga Berbeka (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie) jak i branżowego: Krzysztof Celuch (ówczesny kierownik Poland Convention Bureau Polskiej Organizacji Turystycznej, Magdalena Kondas (Szkoła Główna Turystyki i Rekreacji w Warszawie, MeetingPlanner.pl). Partnerem technologicznym badania była firma Z-Factor.

Do tej pory badania ekonomicznego wpływu organizacji spotkań na gospodarkę przeprowadziły: Australia w 2005 roku, Kanada w 2006, 2009 i 2014 roku, USA w 2009 i 2013 roku, Meksyk w 2011 roku, Dania w 2012 roku, Wielka Brytania w 2013 roku, Polska 2015 roku.

Polands Meetings Impact 2015
Do góry