en
en
Kontakt

Najlepsze Centrum Informacji Turystycznej

TurApka E-Konkurs na Najlepsze Centrum Informacji Turystycznej w Polsce - zgłoś się

konkurs-cit-logo.png

Centra i punkty informacji turystycznej to miejsca pierwszego kontaktu turysty z wybraną przez niego destynacją. Jakość obsługi stanowi więc tutaj niezwykle istotny element budowania wizerunku miejsc i atrakcji turystycznych. W celu promowania dobrych praktyk w zakresie prowadzenia centrów i punktów „it” POT organizuje corocznie konkurs na najlepsze centrum ”it”

Jego celem jest:

  • podnoszenie jakości usług świadczonych przez punkty i centra informacji turystycznej,
  • wskazanie podmiotów wiodących, mogących stanowić wzorzec dla osób zarządzających centrami i punktami informacji turystycznej,
  • promocja dobrych praktyk ze wskazaniem pożądanych cech jakościowych, organizacji i zarządzania centrami i punktami informacji turystycznej,
  • zwiększenie zainteresowania władz samorządowych i lokalnych tworzeniem i zarządzaniem informacją turystyczną.

W konkursie mogą brać udział wszystkie certyfikowane placówki informacji turystycznej działające zgodnie z zasadami i standardami Polskiego Systemu Informacji Turystycznej. Zgłoszone do konkursu placówki "it" oceniane są z uwzględnieniem w szczególności takich elementów, jak: jakość obsługi turystów, obecność w sieci, współpraca na rzecz promocji turystyki czy świadczone dodatkowe usługi. Na zwycięzców w każdej z czterech kategorii czekają atrakcyjne nagrody. Szczegółowe zasady udziału w konkursie oraz kryteria oceny określa każdorazowo regulamin konkursu.

Organizacja konkursu leży w kompetencjach Departamentu Wsparcia Rozwoju Turystyki.

Kolejny Konkurs Na Najlepsze Centrum Informacji Turystycznej odbędzie się w 2025 r. w oparciu o zgłoszenia wyłącznie certyfikowanych punktów informacji turystycznej w Polsce.

 

Laureaci konkursów na najlepsze centrum informacji turystycznej

 

 

Do góry