en
en
Kontakt

Lokalne Organizacje Turystyczne

Lokalna organizacja turystyczna (LOT)

Analogicznie do regionalnej organizacji turystycznej, LOT jest organizacją współpracy samorządu terytorialnego (zwłaszcza samorządu szczebla powiatowego lub gminnego) i lokalnej branży turystycznej (szeroko rozumianej ze względu na heterogeniczny charakter gospodarki turystycznej) w zakresie promocji turystycznej obszaru obejmującego działalność tej organizacji. W szczególności zaś kreowania (tworzenia, promocji i rozwoju) lokalnych produktów turystycznych. LOT jest założona w formie prawno-organizacyjnej – stowarzyszenia.

Opierając się na Art. 4.3. Ustawy o Polskiej Organizacji Turystycznej (wraz z późniejszymi zmianami) oraz na wymogach Polskiej Organizacji Turystycznej i założeniach tworzenia trójstopniowego systemu promocji turystycznej w Polsce (tworzonego od 2000 roku) do najważniejszych zadań lokalnych organizacji turystycznych należą: 

  • integracja społeczności lokalnej, głównie jednostek samorządu lokalnego i branży turystycznej, 
  • kreowanie produktu turystycznego (tworzenie, rozwój i promocja) wokół lokalnych atrakcji turystycznych, 
  • gromadzenie i aktualizacja informacji o atrakcjach i produktach turystycznych, 
  • utrzymanie i prowadzenie lokalnych punktów informacji turystycznej.

Do pobrania aktualna lista: 

 

Do góry