en
en
Kontakt

Regionalne Organizacje Turystyczne

Regionalna Organizacja Turystyczna (ROT)

jest organizacją współpracy samorządu terytorialnego (zwłaszcza samorządu szczebla wojewódzkiego) i branży turystycznej (szeroko rozumianej ze względu na heterogeniczny charakter gospodarki turystycznej) w zakresie promocji obszaru obejmującego działalność tej organizacji, jako regionu atrakcyjnego turystycznie w kraju i zagranicą, założoną w formie prawno-organizacyjnej – stowarzyszenia.

Opierając się na Art. 4.3. Ustawy o Polskiej Organizacji Turystycznej (wraz z późniejszymi zmianami) oraz na wymogach Polskiej Organizacji Turystycznej i założeniach tworzenia trójstopniowego systemu promocji turystycznej w Polsce (tworzonego od 2000 roku) do najważniejszych zadań 16 regionalnych organizacji turystycznych należą:

  • skoordynowanie działań promocyjnych w województwie,
  • stworzenie regionalnego systemu informacji turystycznej – w celu zapewnienia kompleksowej informacji o województwie w oparciu o lokalne punkty informacji turystycznej oraz włączenie w krajowe rozwiązania systemu informacji turystycznej,
  • promocja walorów turystycznych regionu w kraju i za granicą,
  • stymulowanie tworzenia i rozwoju produktu turystycznego w regionie (zapewnienie wysokiej jakości produktu turystycznego zdolnego sprostać konkurencji międzynarodowej),
  • inicjowanie, opiniowanie i wspomaganie planów rozwoju i modernizacji infrastruktury turystycznej,
  • inspirowanie i pomoc przy tworzeniu Lokalnych Organizacji Turystycznych w regionie,
  • doskonalenie kadr dla potrzeb turystyki,
  • prowadzenie badań i analiz marketingowych w dziedzinie turystyki.

 

Do pobrania aktualna lista:

 

Do góry