en
en
Kontakt

European Travel Commission

European Travel Commission powstała w roku 1948 jako międzynarodowa organizacja typu non-profit. Celem powstania ETC było powołanie organizacji, która będzie odpowiedzialna za promocję Europy jako celu podróży turystycznych. Członkami organizacji są narodowe organizacje turystyczne krajów europejskich, także tych spoza Unii Europejskiej. Organizacja ta nie wchodzi w skład struktur unijnych, chociaż część środków pochodzi z tego właśnie źródła. Siedziba ETC znajduje się w Brukseli.

Główne działania skierowane są na rynki zamorskie: Ameryka Północna – USA i Kanada, Ameryka Południowa, Azja – Chiny, dlatego na tych rynkach powstały Grupy Operacyjne odpowiedzialne za realizację wspólnej promocji, a także planowanie, budżetowanie i pozyskiwanie środków zewnętrznych na realizację tych działań Jednym z kluczowych projektów promocyjnych realizowanych przez ETC jest portal visiteurope.com, który ma być podstawowym źródłem informacji o Europie i poszczególnych krajach.

W ramach ETC funkcjonują grupy robocze: Research Group i New Media Group, które działają w obszarze badań i analiz poszczególnych rynków oraz nowych technologii. Dzięki ich wsparciu także Polska Organizacja Turystyczna ma dostęp do wielu publikacji oraz okazję do wymiany doświadczeń z innymi narodowymi organizacjami turystyki.

http://www.etc-corporate.org

Do góry