en
en
Kontakt

Czym jest program

LOGO A AKP.JPG

Program Ambasadorów Kongresów Polskich jest realizowany wspólnie przez Polską Organizację Turystyczną oraz organizację pozarządową - Stowarzyszenie Konferencje i Kongresy w Polsce. Służy on promowaniu Polski, jako miejsca organizacji międzynarodowych kongresów i konferencji. 

Celem Programu Ambasadorów Kongresów Polskich jest pozyskiwanie kongresów do Polski oraz udzielanie efektywnej pomocy w przyciąganiu takich imprez do naszego kraju przez Polaków działających w strukturach organizacji międzynarodowych, np. naukowców i profesjonalistów różnych branż. Podobne programy Ambasadorów Kongresów stosowane są z powodzeniem w wielu krajach świata, jako narzędzie marketingu narodowego.

Do tej pory tytuł Ambasadora Kongresów Polskich otrzymało 300 osób, a w pracach Kapituły Programu uczestniczyło grono wybitnych osobowości polskiego świata nauki gospodarki i kultury. Zadaniem Kapituły Programu, która jest wybierana raz na 3 lata, jest wyłonienie grona Ambasadorów Kongresów Polskich – osób, które w swych międzynarodowych środowiskach promują i upowszechniają wiedzę o atutach naszego kraju, przyczyniając się do decyzji o wyborze Polski na miejsce następnego międzynarodowego wydarzenia.
 
Równolegle do Programu Ambasadorów Kongresów Polskich działają Lokalne Kluby Ambasadora Kongresów. Jest to projekt działający w kooperacji z miejskimi convention bureau, którego celem jest wsparcie świata nauki i branżowych organizacji, starających się o pozyskiwanie międzynarodowych konferencji i wydarzeń. Więcej informacji na temat działalności Lokalnych Klubów Ambasadora można znaleźć tutaj.
 
Najbardziej aktywni Ambasadorzy Kongresów, a także przedstawiciele miast i regionów, mogą aplikować do Narodowego Programu Wsparcia dla Przemysłu Spotkań. To wspólna inicjatywa Polskiej Organizacji Turystycznej oraz Polskich Linii Lotniczych LOT. W zgłoszeniach można aplikować o bilety lotnicze, które pozwolą dotrzeć z kongresową ofertą Polski do osób i instytucji będących właścicielami międzynarodowych wydarzeń.
 
Do góry