en
en
Kontakt

Konkurs na najlepsze prace magisterskie TERAZ POLSKA TURYSTYKA

magisterka5.jpg

Wybranie najbardziej interesujących prac odbywa się w drodze głosowania z udziałem środowiska ekspertów i nauki, związanych z gospodarką turystyki wybitnych uczelni w Polsce. 

Celem konkursu jest:

 • promocja  prac magisterskich z zakresu rozwoju, promocji, konkurencyjności, koncepcji marketingowych turystyki Polski,
 • wymiana i porównanie doświadczeń oraz osiągnięć dydaktycznych różnych środowisk akademickich z obszaru turystyki poprzez prezentację najlepszych prac magisterskich
 • promocja młodych talentów ludzi, których pasja i poziom wiedzy o aktualnych trendach czy koncepcje marketingowe o polskiej turystyce zostały starannie zwarte w obronionych pracach magisterskich,
 • wykreowanie pozytywnego wizerunku Polaków, pokazanie ich dokonań oraz ich wyróżnienie, jako przyszłych liderów, profesjonalistów w turystyce Polski,
 • wzrost rozpoznawalności potencjału polskiej gospodarki turystycznej.

Organizatorem konkursu jest Polska Organizacja Turystyczna i Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego ze wsparciem Ministerstwa Sportu i Turystyki. W konkursie mogą brać udział studenci i absolwenci studiów magisterskich, których:

 • prace dotyczą turystyki krajowej lub przyjazdowej do Polski,
 • prace zostały obronione i ocenione co najmniej na stopień bardzo dobry,

pracemagWyniki.jpg

Zwycięzcy konkursu Na Najlepszą Pracę Magisterską Teraz Polska Turystyka - edycja 2022 r.

Laureaci:

 • I miejsce - Aleksandra Werner za pracę "Turystyka osób z niepełnosprawnościami w kontekście udogodnień dla Miasta Szczecin na Wybranych Przykładach" (Uniwersytet Szczeciński, promotor: prof. dr hab. Grażyna Rosa)
 • II miejsce - Natalia Czupryńska za pracę "Projekt szlaku filmowego z Wiedźminem po Południowej Polsce jako potencjalny produkt turystyczny" (SGGW, promotor: dr inż. Anna Sieczko
 • III miejsce - Kamila Gromadzka za pracę "Analiza atrakcyjności turystycznej i ocena zaplecza hotelarsko-turystycznego Zamościa i okolic" (Akademii Nauk Stosowanych Wincentego Pola w Lublinie, promotor: prof. dr hab. Marian Panasiewicz)

Wyróżnieni:

 • Natalia Krupka (UAM w Poznaniu) – dyplom MSIT
 • Tomasz Święcicki (SGTiH Vistula) – dyplom POT
 • Weronika Czuchaj (UMCS w Lublinie) – dyplom POT
 • Patrycja Zacharewicz (PK w Koszalinie) – MSIT
 • Martyna Biernacka  (UJ) –  MSIT
 • Magdalena Krysicka (AWF Wrocław) – dyplom Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego
 • Anna Mazurek (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie) – dyplom Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego

W skład Jury Naukowego i Ekspertów Kapituły Konkursowej weszli:

 • prof. dr hab. zw. Borzyszkowski (WSB w Gdańsku)
 • dr Dominik Borek (DT MSiT)
 • dr Wojciech Fedyk  (AWF we Wrocławiu)
 • dr hab. Jacek Olszewski-Strzyżowski  (AWFiS w Gdańsku)
 • dr hab. Katarzyna Podhorodecka (UW)
 • dr Bartłomiej Walas  (WSTiE)
 • dr Elżbieta Wąsowicz-Zaborek  (SGH)
 • Michał Lipiński (Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego)
 • Magdalena Krucz (POT) – Przewodnicząca Kapituły Ekspertów Konkursu
 • Liliana Topolnicka-Waszczuk (POT)

Do góry