Forum Informacji Turystycznej (FIT) działa jako zespół konsultacyjno-doradczy Polskiej Organizacji Turystycznej od marca 2003 roku. Stanowi płaszczyznę integracji Polskiego Systemu Informacji Turystycznej i koordynacji przedsięwzięć, a także wymiany doświadczeń służących doskonaleniu PSIT.

Zadania FIT obejmują:

  • opracowywanie wspólnych strategii działania w dziedzinie informacji i promocji turystyki,
  • inicjowanie i realizowanie działań wspierających rozwój turystyki i służących poprawie efektywności promocji,
  • integrowanie systemu informacji turystycznej, zarówno w skali kraju, jak i województw, powiatów, gmin i regionów turystycznych,
  • wspólne wdrażanie nowoczesnych technik i form pracy,
  • współdziałanie z jednostkami samorządu terytorialnego i gospodarczego oraz innymi instytucjami i organizacjami zainteresowanymi rozwojem i promocją turystyki,
  • współpraca z twórcami produktu turystycznego na etapie budowy produktu i jego promocji,
  • prowadzenie działań edukacyjnych, w tym inicjowanie szkoleń i przygotowywanie ich programów,
  • inicjowanie i merytoryczne wspieranie działalności wydawniczej na rzecz sieci informacji turystycznej,
  • prowadzanie analiz funkcjonowania systemu informacji turystycznej wraz z przygotowywaniem konkretnych wniosków,
  • promowanie systemu IT, kształtowanie świadomości publicznej w kwestiach informacji i promocji turystycznej.

Władzami FIT są: Walne Zgromadzenie Członków oraz Zarząd Forum wybierany na 2-letnią kadencję przez Walne Zgromadzenie. Członkiem FIT może być podmiot prowadzący działalność w sferze informacji turystycznej, który złoży pisemną deklarację członkowską, delegując swojego przedstawiciela.

 

Zarząd Forum Informacji Turystycznej (kadencja 2017-2019)

1. Przewodniczący: Marcin Pałach, Tarnowskie Centrum Informacji
2. Z-ca Przewodniczącego: Sylwia Mytnik, Regionalne Centrum Informacji Turystycznej w Koszalinie
3. Sekretarz: Magdalena Ragus, Polska Organizacja Turystyczna
4. Członkowie:

Jakub Broch, Warmińsko-Mazurska Regionalna Organizacja Turystyczna i Wojewódzkie Centrum Informacji Turystycznej w Olsztynie
Piotr Kończewski, Lokalna Organizacja Turystyczna „Kociewie”
Szymon Wieczorek, Centrum Informacji Miejskiej w Poznaniu

Dokumenty do pobrania:

FIT – Mielno 27-29.11.2017

Zarząd Forum Informacji Turystycznej (FIT) podsumował swoją dwuletnią kadencję podczas posiedzenia, które odbyło się od 27 do 28 listopada w Mielnie. Dyskutowano również o obszarach problematycznych, widocznych w Polskim Systemie Informacji Turystycznej.
Czytaj więcej

FIT - Iława 2-4.12.2015

W dniach 2-4 grudnia 2015 w GrandHotel Tiffi w Iławie odbyło się posiedzenie Zarządu oraz Walne Zgromadzenie Członków Forum Informacji Turystycznej.
Czytaj więcej

FIT - Tarnów, 19-21/11/2014

W dniach 19-21 listopada 2014 roku w Tarnowie odbyło się posiedzenie Zarządu Forum Informacji Turystycznej oraz Walnego Zgromadzenia Forum Informacji Turystycznej. Program posiedzenia został przedstawiony poniżej:
Czytaj więcej
Do góry