en
en
Kontakt

logo_fit.png Forum Informacji Turystycznej (FIT) działa jako zespół konsultacyjno-doradczy Polskiej Organizacji Turystycznej od marca 2003 roku. Stanowi płaszczyznę integracji Polskiego Systemu Informacji Turystycznej i koordynacji przedsięwzięć, a także wymiany doświadczeń służących doskonaleniu PSIT.

Zadania FORUM Informacji Turystycznej obejmują:

  • proponowanie kierunków działań w dziedzinie informacji turystycznej;
  • wspieranie rozwoju kadr informacji turystycznej;
  • wspieranie prowadzenia analiz i badań z zakresu informacji turystycznej;
  • promocja Polskiego Systemu Informacji Turystycznej

Władzami FIT są: Walne Zgromadzenie Członków oraz Zarząd Forum wybierany na 2-letnią kadencję przez Walne Zgromadzenie. Członkiem FIT może być podmiot prowadzący działalność w sferze informacji turystycznej, który złoży pisemną deklarację członkowską, delegując swojego przedstawiciela.

Zarząd Forum Informacji Turystycznej

Przewodnicząca: Joanna Liberadzka-Duras (Zamojskie Centrum Informacji Turystycznej i Historycznej w Zamościu)

Wiceprzewodniczący: Marcin Pałach (Tarnowskie Centrum Informacji)

Sekretarz: Liliana Topolnicka-Waszczuk (Polska Organizacja Turystyczna)

Członkowie:

  • Marcin Dąbrowski (Lubelski Ośrodek Informacji Turystycznej i Kulturalnej - Lubelska Regionalna Organizacja Turystyczna)
  • Piotr Kończewski (Lokalna Organizacja Turystyczna KOCIEWIE)
  • Robert Nieroda (Związek Gmin Jurajskich)
  • Sylwia Mytnik (Lokalna Organizacja Turystyczna Mielno)
 Zarząd FIT i POT podsumowali kadencję 2019-2022

Zarząd FIT i POT podsumowali kadencję 2019-2022

W siedzibie Polskiej Organizacji Turystycznej odbyło się 10 czerwca wspólne spotkanie Zarządu FIT i kierownictwa POT. Omówione zostały kierunki działań z informacją turystyczną na 2022 rok. Podsumowana została także kadencja 2019-2022 Zarządu FIT.
Czytaj więcej
Do góry