en
en

Forum Informacji Turystycznej (FIT) działa jako zespół konsultacyjno-doradczy Polskiej Organizacji Turystycznej od marca 2003 roku. Stanowi płaszczyznę integracji Polskiego Systemu Informacji Turystycznej i koordynacji przedsięwzięć, a także wymiany doświadczeń służących doskonaleniu PSIT.

Zadania FIT obejmują: 

 • opracowywanie strategii działania w dziedzinie informacji turystycznej
 • wspieranie rozwoju kadr informacji turystycznej
 • wpieranie prowadzenia analiz i badań z zakresu informacji turystycznej
 • promocję Polskiego Systemu Informacji Turystycznej

Władzami FIT są: Walne Zgromadzenie Członków oraz Zarząd Forum wybierany na 2-letnią kadencję przez Walne Zgromadzenie. Członkiem FIT może być podmiot prowadzący działalność w sferze informacji turystycznej, który złoży pisemną deklarację członkowską, delegując swojego przedstawiciela.

Zarząd Forum Informacji Turystycznej (kadencja 2017-2019)

 1. Przewodniczący: Marcin Pałach, Tarnowskie Centrum Informacji
 2. Z-ca Przewodniczącego: Sylwia Mytnik, Regionalne Centrum Informacji Turystycznej w Koszalinie
 3. Sekretarz: Magdalena Ragus, Polska Organizacja Turystyczna
 4. Członkowie:
  • Piotr Kończewski, Lokalna Organizacja Turystyczna „Kociewie”
  • Joanna Liberadzka-Duras, Zamojskie Centrum Informacji Turystycznej i Historycznej w Zamościu
  • Robert Wróbel, Mrągowskie Centrum Informacji Turystycznej
  • Marcin Dąbrowski, Lubelski Ośrodek Informacji Turystycznej i Kulturalnej

FIT – Mielno 27-29.11.2017

Zarząd Forum Informacji Turystycznej (FIT) podsumował swoją dwuletnią kadencję podczas posiedzenia, które odbyło się od 27 do 28 listopada w Mielnie. Dyskutowano również o obszarach problematycznych, widocznych w Polskim Systemie Informacji Turystycznej.
Czytaj więcej

FIT - Iława 2-4.12.2015

W dniach 2-4 grudnia 2015 w GrandHotel Tiffi w Iławie odbyło się posiedzenie Zarządu oraz Walne Zgromadzenie Członków Forum Informacji Turystycznej.
Czytaj więcej

FIT - Tarnów, 19-21/11/2014

W dniach 19-21 listopada 2014 roku w Tarnowie odbyło się posiedzenie Zarządu Forum Informacji Turystycznej oraz Walnego Zgromadzenia Forum Informacji Turystycznej. Program posiedzenia został przedstawiony poniżej:
Czytaj więcej
Do góry