en
en
Kontakt

Walne zgromadzenie Forum Informacji Turystycznej - Sandomierz, 29-30.11.2022

W dniach 29-30 listopada w Sandomierzu odbyło się Walne Zgromadzenie Forum Informacji Turystycznej. Dotychczasowy zarząd podsumował działania podejmowane w trakcie kadencji. Wybrano także nowe władze na najbliższe dwa lata.

fit_sandomierz_11_22.png

Coroczne ogólnopolskie spotkanie przedstawicieli punktów informacji turystycznej jest zawsze okazją do wymiany doświadczeń oraz wzbogacania wiedzy. Tym razem, dzięki organizacji wydarzenia w Sandomierzu, uczestnicy  poznawali atrakcje i markowe produkty turystyczne województwa świętokrzyskiego, wysłuchali prelekcji na temat porozumiewania się i różnic kulturowych w obsłudze turystów czy marketingu w mediach społecznościowych oraz zwiedzali z przewodnikiem samo miasto. W spotkaniu uczestniczył wiceprezes Polskiej Organizacji Turystycznej Marcin Różycki, który podkreślał znaczenie i dużą rolę centrów i punktów informacji turystycznej jako pierwszych ambasadorów Małych Ojczyzn w Polsce.

Pierwszy dzień upłynął pod hasłem podsumowań  działań podejmowanych przez Zarząd FIT we współpracy z POT. W okresie pandemii COVID-19 FIT wspierało popularyzację Programu Polski Bon Turystyczny”, wielu akcji, takich jak „Polska zobacz więcej – weekend za pół ceny”, „Zostań w domu”, „Odpoczywaj w Polsce”, „Obiekt bezpieczny higienicznie” czy organizację webinariów dla branży.

Wspólnie z POT i GIS wypracowano także rekomendacje do regulaminu funkcjonowania i pracy w punktach informacji turystyczne. Merytorycznie zbudowano kryteria standaryzacji punktów informacji turystycznej do aplikacji TurApka E-Certyfikacja Informacji Turystycznej i kryteria do E-Konkursu Na Najlepsze Centrum Informacji Turystycznej do edycji 2022. Opracowano  i wydano podręcznik obsługi klienta-turysty w punktach it”. Aktywnie włączano się w realizację prezentacji na szkoleniach regionalnych dla informacji turystycznej. Uczestniczono w pracach Forum GDDKiA w kontekście zmian do projektu rozporządzenia ministra infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach.

Walne Zgromadzenie FIT wybrało również nowy Zarząd na kadencję 2022-2024, na czele którego stanęła dyrektor Zamojskiego Centrum Informacji Turystycznej i Historycznej Joanna Liberadzka-Duras, pełniąca także funkcję wiceprezes LROT.

Do góry