en
en

Zapytanie szacunkowe - kompleksowe przygotowanie i realizacja operacji dotyczącej: identyfikacji, upowszechniania i promocji dobrych praktyk w turystyce na obszarach wiejskich

Polska Organizacja Turystyczna zwraca się z uprzejmą prośbą o wycenę, według załączonego opisu przedmiotu zamówienia, usługi dot. kompleksowego przygotowania i realizacji operacji dotyczącej: identyfikacji, upowszechniania i promocji dobrych praktyk w turystyce na obszarach wiejskich – kontynuacja, zgodnie z wytycznymi Zamawiającego.
Czytaj więcej
Do góry