en
en

Zapytanie szacunkowe - kompleksowe przygotowanie i realizacja filmu promocyjnego w polskiej i angielskiej wersji językowej oraz wykonanie zdjęć

W związku z prowadzeniem działań mających na celu promocję walorów turystycznych Polski związanych z kulinariami i turystyką miejską Polska Organizacja Turystyczna zwraca się z uprzejmą prośbą o wycenę, według załączonego opisu przedmiotu zamówienia, usługi kompleksowego przygotowania i realizacji filmu promocyjnego w polskiej i angielskiej wersji językowej oraz wykonanie zdjęć.
Czytaj więcej

Zapytanie szacunkowe - kompleksowe przygotowanie i realizacja operacji dotyczącej: identyfikacji, upowszechniania i promocji dobrych praktyk w turystyce na obszarach wiejskich

Polska Organizacja Turystyczna zwraca się z uprzejmą prośbą o wycenę, według załączonego opisu przedmiotu zamówienia, usługi dot. kompleksowego przygotowania i realizacji operacji dotyczącej: identyfikacji, upowszechniania i promocji dobrych praktyk w turystyce na obszarach wiejskich – kontynuacja, zgodnie z wytycznymi Zamawiającego.
Czytaj więcej
Do góry