en
en

Świadczenie usług doradczych w zakresie planowanych w okresie od dnia podpisania Umowy do 31 maja 2019 r. działań informacyjno – promocyjnych w ramach Branżowego Programu Promocji Usług Prozdrowotnych

Polska Organizacja Turystyczna zwraca się z zapytaniem ofertowym, którego przedmiotem jest: "Świadczenie usług doradczych w zakresie planowanych w okresie od dnia podpisania Umowy do 31 maja 2019 r. działań informacyjno – promocyjnych w ramach Branżowego Programu Promocji Usług Prozdrowotnych"
Czytaj więcej

Świadczenie usług doradczych

Świadczenie usług doradczych w zakresie planowanych w okresie od dnia podpisania Umowy do 31 maja 2019 r. działań informacyjno – promocyjnych w ramach Branżowego Programu Promocji Usług Prozdrowotnych, realizowanego przez Polską Organizację Turystyczną jako partnera projektu „Promocja gospodarki w oparciu o polskie marki produktowe - Marka Polskiej Gospodarki- Brand”, wdrażanego przez Ministerstwo Rozwoju w poddziałaniu 3.3.2 POIR 2014-2020
Czytaj więcej

Świadczenie usługi transportu lotniczego w warunkach dostawy DAP "door to door" do Brazylii

Polska Organizacja Turystyczna zwraca się z zapytaniem ofertowym na: "Świadczenie usługi transportu lotniczego w warunkach dostawy DAP *door to door* do Brazylii, do m. Brasilia, Avenida das Nações, Quadra 809, Lote 33 - Asa Sul, DF, 70423-900, Brazylia drukowanych materiałów promocyjnych o tematyce turystycznej /wydawnictwa; foldery; broszury/ dla potrzeb Polskiej Organizacji Turystycznej".
Czytaj więcej

Transport lotniczy materiałów promocyjnych o tematyce turystycznej /wydawnictwa-drukowane foldery, broszury/ wraz z dostawą pod drzwi do adresata : Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Buenos Aires – Argentyna / La Embajada de la Republica de POLONIA, Ca

Polska Organizacja Turystyczna ogłasza zapytanie ofertowe na: Transport lotniczy materiałów promocyjnych o tematyce turystycznej /wydawnictwa-drukowane foldery, broszury/ wraz z dostawą pod drzwi do adresata: Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Buenos Aires – Argentyna / La Embajada de la Republica de POLONIA, Calle Alejandro Maria de Augado 2870, C1425CEBCiudad de Buenos Aires - Argentina
Czytaj więcej
Do góry