en
en

Zapytanie ofertowe na wynajem sali konferencyjnej wraz z przerwą kawową na potrzeby organizacji konferencji prasowej

  Polska Organizacja Turystyczna ogłasza zapytanie ofertowe na wynajem sali konferencyjnej wraz z przerwą kawową na potrzeby organizacji konferencji prasowej na temat zrealizowanych projektów w ramach Działania 6.4 „Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym" – Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013. Zapytanie ofertowe obejmuje również usługę cateringową. Termin i miejsce realizacji zamówienia: 10 grudnia 2015 roku od godz. 10.30 do 13.30 w WarszawieDo pobrania:Zapytanie ofertowe na wynajem sali konferencyjnej wraz z przerwą kawową na potrzeby organizacji konferencji prasowejWybrana oferta

Zapytanie ofertowe na publikację artykułu informacyjno-promocyjnego w tygodniku ogólnopolskim oraz na powiązanym z nim portalem internetowym

Polska Organizacja Turystyczna ogłasza zapytanie ofertowe na publikację, w tygodniku ogólnopolskim oraz powiązanym z nim portalem internetowym, artykułu informacyjno-promocyjnego na temat projektu „Promujmy Polskę Razem" realizowanego z działania 6.3. PO IG, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.Do pobrania:Zapytanie ofertowe dotyczące publikacji artykułu nt. projektu Promujmy Polskę RazemUnieważnienie zapytania ofertowego na publikację artykułu informacyjno-promocyjnego w tygodniku ogólnopolskim oraz na powiązanym z nim portalem internetowym. 

Ubezbieczenie sprzętu firmowego

Polska Organizacja Turystcyzna ogłasza zapytanie ofertowe na wyliczenie rocznej składki polisy na ubezpieczenie (od szkód materialnych i kradzieży, ubezpieczenie danych i nośników danych) sprzętu wymienionego w pliku.
Czytaj więcej

Zapytanie szacunkowe dot. przygotowania wyszukiwarki certyfikowanych produktów turystycznych do zamieszczenia na Narodowym Portalu Turystycznym

W związku z planowanym przeprowadzeniem postępowania w trybie zapytania ofertowego dotyczącego zamówienia, którego przedmiotem jest przygotowanie wyszukiwarki certyfikowanych produktów turystycznych do zamieszczenia na polskiej wersji językowej Narodowego Portalu Turystycznego, Polska Organizacja Turystyczna kieruje zapytanie szacunkowe dot. wykonania ww. zamówienia.
Czytaj więcej

Zapytanie ofertowe na wykonywanie usługi zlecenia jako konsultant Polskiego Systemu Informacji Turystycznej w okresie od 1 września 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

Polska Organizacja Turystyczna zaprasza do składania ofert w zapytaniu ofertowym dotyczącym zamówienia, którego przedmiotem jest wykonywanie zlecenia jako Konsultant Polskiego Systemu Informacji Turystycznej, w okresie od 1 września 2015 roku do 31 Polska Organizacja Turystyczna zaprasza do składania ofert w zapytaniu ofertowym dotyczącym zamówienia, którego przedmiotem jest wykonywanie zlecenia jako Konsultant Polskiego Systemu Informacji Turystycznej, w okresie od 1 września 2015 roku do 31 grudnia 2015 rokugrudnia 2015 roku.
Czytaj więcej

Produkcja toreb promocyjnych

W związku z kampanią reklamową realizowaną w ramach projektu 6.3. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka pt. „Promujmy Polskę Razem", Polska Organizacja Turystyczna zwraca się z zapytaniem o ofertę cenową niżej opisanych działań.
Czytaj więcej

Zapytanie szacunkowe - współtworzenie i publikacja materiałów promujących projekt „Promujmy Polskę Razem” na turystycznym portalu internetowym, poprzez wykorzystanie wydarzenia ” Tydzień Turystyki Polskiej”

Polska Organizacja Turystyczna kieruje zapytanie szacunkowe dotyczące zamówienia, którego przedmiotem jest – współtworzenie i publikacja materiałów promujących projekt „Promujmy Polskę Razem" na turystycznym portalu internetowym, poprzez wykorzystanie wydarzenia " Tydzień Turystyki Polskiej", który odbędzie się w trakcie Światowej Wystawy EXPO'2015 w Mediolanie.
Czytaj więcej
Do góry