en
en

Zapytanie szacunkowe - stoisko targowe

W związku z przygotowywanym przetargiem nieograniczonym na wykonanie zgodnie z projektem, polskiego stoiska (PS), promującego sektor usług prozdrowotnych na targach: Medicine and Cosmetology w Kaliningradzie, MTEC w Kijowie, World Medical Tourism Congress w Los Angeles, Seniormässan w Sztokholmie, World Travel Market w Londynie.
Czytaj więcej

Zapytanie szacunkowe - usługi doradcze

W związku z planowaną realizacją zamówienia na świadczenie usług doradczych w zakresie planowanych w okresie od dnia podpisania umowy, do 30 czerwca 2019 r. działań informacyjno - promocyjnych w ramach Branżowego Programu Promocji Usług Prozdrowotnych realizowanego przez Polską Organizację Turystyczną jako partnera projektu „Promocja gospodarki w oparciu o marki produktowe - Marka Polskiej Gospodarki-Brand” wdrażanego przez Ministerstwo Rozwoju w poddziałaniu 3.3.2 POIR 2014-2020 Polska Organizacja Turystyczna zwraca się z uprzejmą prośbą o szacunkową wycenę według załączonego szczegółowego opisu zamówienia.
Czytaj więcej

Szacunkowa wycena zamówienia na realizację filmów w technologii 360 stopni.

W związku z planowaną realizacją zamówienia na przygotowanie scenariuszy oraz produkcję z montażem i obróbką postprodukcyjną czterech filmów promocyjno-wizerunkowych w technologii 360°, promujących turystyczne walory i atrakcyjny wizerunek Polski w oparciu o zasady storytelling’u do emisji w Internecie (portale, media społecznościowe) oraz na urządzeniach VR (gogle VR) Polska Organizacja Turystyczna zwraca się z uprzejmą prośbą o szacunkową wycenę według załączonego szczegółowego opisu zamówienia.
Czytaj więcej

Świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci telefonii komórkowej wraz z dostawą fabrycznie nowych smartfonów i routera wifi oraz kart SIM do tabletów dla Polskiej Organizacji Turystycznej

Polska Organizacja Turystyczna zwraca się do Państwa z zapytaniem ofertowym dotyczącym "Świadczenia usług telekomunikacyjnych w sieci telefonii komórkowej wraz z dostawą fabrycznie nowych smartfonów i routera wifi oraz kart SIM do tabletów dla Polskiej Organizacji Turystycznej".
Czytaj więcej

Szacunkowa wycena zamówienia

W związku z planowaną na czerwiec/lipiec 2017 roku realizacją badań Mystery Client w placówkach Informacji Turystycznej na terenie całej Polski uprzejmie prosimy o szacunkową wycenę poniżej opisanych zadań.
Czytaj więcej
Do góry