en
en

Zapytanie ofertowe dotyczące obsługi multimedialnej wydarzenia inaugurującego Tydzień Turystyki Polskiej podczas EXPO w Mediolanie w dniu 18 maja 2015 r.

Polska Organizacja Turystyczna zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym zapewnienia pełnej obsługi multimedialnej w tym nagłośnienie, oświetlenie w tym również aranżacyjne oraz odtwarzanie materiału filmowego, które będzie realizowane podczas wydarzenia promocyjnego inaugurującego Tydzień Turystyki Polskiej w Mediolanie w dniu 18 maja br.
Czytaj więcej

Zapytanie szacunkowe - modyfikacji filmu reklamowego promujący walory turystyczne Polski – packshot, zakup/wykonanie (obróbka) - 50 zdjęć prezentujących walory turystyczne Polski, realizacja 3 cykli reportaży filmowych z udziałem modeli

W związku z kampanią reklamową realizowaną w ramach projektu 6.3. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka pt. „Promujmy Polskę Razem", Polska Organizacja Turystyczna zwraca się z zapytaniem o szacunkowa wycenę niżej opisanych działań.
Czytaj więcej

Zapytanie ofertowe dotyczące obsługi multimedialnej wydarzenia inaugurującego Tydzień Turystyki Polskiej podczas EXPO w Mediolanie w dniu 18 maja 2015 r.

Polska Organizacja Turystyczna zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym zapewnienia pełnej obsługi multimedialnej w tym nagłośnienie, oświetlenie w tym również aranżacyjne oraz odtwarzanie materiału filmowego, które będzie realizowane podczas wydarzenia promocyjnego inaugurującego Tydzień Turystyki Polskiej w Mediolanie w dniu 18 maja br.
Czytaj więcej

Pozyskanie partnera posiadającego wyszukiwarkę połączeń lotniczych z możliwością rezerwacji biletów on-line działającą na rynku międzynarodowym oraz krajowym w celu jego integracji z Narodowym Portalem Turystycznym

Polska Organizacja Turystyczna zaprasza do zapoznania się z ogłoszeniem w sprawie pozyskania partnera posiadającego wyszukiwarkę połączeń lotniczych z możliwością rezerwacji biletów on-line działającą na rynku międzynarodowym oraz krajowym w celu jego integracji z Narodowym Portalem Turystycznym.
Czytaj więcej

Zapytanie szacunkowe - zebranie informacji, opracowanie i zredagowanie treści tekstowych w języku angielskim w postaci artykułów informacyjno-promocyjnych, które zostaną opublikowane na Narodowym Portalu Turystycznym

Polska Organizacja Turystyczna kieruje zapytanie szacunkowe dotyczące zamówienia, którego przedmiotem jest zebranie informacji, opracowanie i zredagowanie treści tekstowych w języku angielskim w postaci artykułów informacyjno-promocyjnych, które zostaną opublikowane na Narodowym Portalu Turystycznym.
Czytaj więcej

Zapytanie szacunkowe na usługę opracowania Studium wykonalności dla projektu informatycznego „E-turysta – Polski System Informacji Turystycznej”

W związku z planowanym złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu „E-turysta – Polski System Informacji Turystycznej” w konkursie nr POPC.02.01.00-IP.01-00-001/15 ogłoszonego dla działania 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Polska Organizacja Turystyczna kieruje zapytanie szacunkowe dotyczące opracowania studium wykonalności.
Czytaj więcej

Zapytanie ofertowe

W dniach 23.02. – 01.03.2015 Polska Organizacja Turystyczna będzie gościć w Polsce dwie redaktorki popularnego life stylowego miesięcznika chińskiego. Miesięcznik jest dystrybuowany w największych miastach w Chinach w liczbie 340 tys. egzemplarzy, dodatkowo posiada też wersję internetową, którą dziennie odwiedza 420 tys. osób. W załączniku znajduje się program z wszelkimi szczegółami.
Czytaj więcej

Podróż studyjna dla wydawnictwa Diamond Big z Japonii

W dniach 20-29.01.2015 Polska Organizacja Turystyczna będzie gościć w Polsce ekipę z najpopularniejszego japońskiego wydawnictwa turystycznego Diamond Big. Wydawnictwo to 2 lata temu wypuściło na rynek pierwszy monograficzny przewodnik o Polsce i teraz planuje jego poszerzoną reedycję.
Czytaj więcej
Do góry