en
en
Kontakt

Podstawa prawna

Ustawa z 25 czerwca 1999 r. o Polskiej Organizacji Turystycznej (Dz. U. 2023 poz. 1608) jest dostępna pod adresem https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20230000010/T/D20230010L.pdf.

Obwieszczenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 28 lipca 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie nadania statutu Polskiej Organizacji Turystycznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 1700) jest dostępne pod adresem: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20230001700/O/D20231700.pdf

Do góry