en
en
Kontakt

logo_fit.png Forum Informacji Turystycznej (FIT) działa jako zespół konsultacyjno-doradczy Polskiej Organizacji Turystycznej od marca 2003 roku. Stanowi płaszczyznę integracji Polskiego Systemu Informacji Turystycznej i koordynacji przedsięwzięć, a także wymiany doświadczeń służących doskonaleniu PSIT.

Zadania FORUM Informacji Turystycznej obejmują:

  • proponowanie kierunków działań w dziedzinie informacji turystycznej;
  • wspieranie rozwoju kadr informacji turystycznej;
  • wspieranie prowadzenia analiz i badań z zakresu informacji turystycznej;
  • promocja Polskiego Systemu Informacji Turystycznej

Władzami FIT są: Walne Zgromadzenie Członków oraz Zarząd Forum wybierany na 2-letnią kadencję przez Walne Zgromadzenie. Członkiem FIT może być podmiot prowadzący działalność w sferze informacji turystycznej, który złoży pisemną deklarację członkowską, delegując swojego przedstawiciela.

Zarząd Forum Informacji Turystycznej

Przewodnicząca: Joanna Liberadzka-Duras (Zamojskie Centrum Informacji Turystycznej i Historycznej w Zamościu)

Wiceprzewodniczący: Marcin Pałach (Tarnowskie Centrum Informacji)

Sekretarz: Liliana Topolnicka-Waszczuk (Polska Organizacja Turystyczna)

Członkowie:

  • Marcin Dąbrowski (Lubelski Ośrodek Informacji Turystycznej i Kulturalnej - Lubelska Regionalna Organizacja Turystyczna)
  • Piotr Kończewski (Lokalna Organizacja Turystyczna KOCIEWIE)
  • Robert Nieroda (Związek Gmin Jurajskich)
  • Sylwia Mytnik (Lokalna Organizacja Turystyczna Mielno)
Zarząd FIT i kierownictwo POT na spotkaniu online

Zarząd FIT i kierownictwo POT omówili nowe założenia współpracy

W trybie online odbyło się 6 listopada posiedzenie Zarządu Forum Informacji Turystycznej i kierownictwa POT. Podczas obrad omówiono m.in. program „Polski Bon Turystyczny, założenia technologiczne do nowej aplikacji E-Certyfikacja Informacji Turystycznej - edycja 2021 czy działania wizerunkowe i promocyjne POT podczas pandemii COVID-19 na rynku krajowym.
Czytaj więcej

FIT - online - 8.12.2020

W formule on-line odbyło się 8 grudnia 2020 r. posiedzenie Zarządu Forum Informacji Turystycznej i przedstawicieli Polskiej Organizacji Turystycznej.
Czytaj więcej

FIT - Warszawa 16.07.2020

W siedzibie POT odbyło się 16 lipca posiedzenie Zarządu FORUM Informacji Turystycznej i POT w Warszawie. Omówiono m.in. założenia i kryteria do nowego regulaminu certyfikacji informacji turystycznej w ramach PSIT.
Czytaj więcej
Do góry