en
en
Kontakt

FIT - online 11.12.2020

W wyjątkowej, wirtualnej formie odbyło się 11 grudnia ostatnie Walne Zgromadzenie członków Forum Informacji Turystycznej i Polskiej Organizacji Turystycznej z udziałem prezesa POT Rafała Szlachty.

Główne tematy obrad dotyczyły aktualnych i przyszłych wyzwań w obszarze wspierania przedsiębiorców w czasie COVID-19 z udziałem środowiska informacji turystycznej, możliwości współpracy przy podejmowania licznych akcji i kampanii informacyjno-promocyjnych oraz omówienia programu Polski Bon Turystyczny.

Najistotniejszym aspektem była zadeklarowana chęć wzajemnej współpracy w zakresie podejmowania licznych akcji i kampanii informacyjno-promocyjnych z udziałem punktów informacji turystycznej wprost do interesariuszy rynku. Najważniejszym z takich kluczowych i fundamentalnych przedsięwzięć POT jest program Polski Bon Turystyczny mający na celu wzmocnienie branży turystycznej oraz gospodarki kraju. 

Doroczne FIT było również okazją do podsumowania przedsięwzięć z tego roku i zaprezentowania kolejnych akcji oraz kampanii na rzecz wspierania wizerunku i biznesu turystycznego w Polsce. 

W posiedzeniu udział wzięło 120 przedstawicieli certyfikowanych punktów i centrów informacji turystycznej z całego kraju. Ze strony POT uczestniczyli prezes Rafał Szlachta, wiceprezesi Anna Salamończyk-Mochel i Arkadiusz Opoń, dyrektorzy Oddziału Zamiejscowego Elżbieta Wendeker i Maciej Malski, dyrektor Departamentu Promocji Turystyki Krajowej Jacek Janowski i wicedyrektor Departamentu Komunikacji Internetowej Arkadiusz Osipiuk.

Prezes POT podkreślił potrzebę zacieśniania współpracy POT w przekazach komunikacyjnych na rynku krajowym, który w przyszłym roku będzie objęty aktywnymi działaniami w czasie pandemii i jej wygaszania. POT będzie unowocześniać narzędzia teleinformatyczne, digitalizację mobilności informacji turystycznej w ramach rozwijania Polskiego Systemu Informacji Turystycznej w kraju i za granicą.

Również wiceprezes Salamończyk-Mochel potwierdziła otwartość do współpracy POT z certyfikowanymi punktami i centrami informacji turystycznej, w szczególności na rzecz promocji Programu Polski Bon Turystyczny. Podkreśliła ona ważność ścisłej kooperacji wspierającej przedsiębiorców turystycznych przy wdrażaniu programu Polski Bon Turystyczny. Jednocześnie wiceprezes POT poinformowała uczestników FIT o planowanej nowelizacji Ustawy o PBT w kontekście uspójnienia zapisów definiujących określenie „imprezy turystyczne” oraz zapewniła o postępie prac nad poszerzeniem wariantowości udostępnienia bazy  przedsiębiorców z maksymalnie dogodną funkcjonalnością szerokiej oferty do rejestrowania się do uczestnictwa w PBT.

Wicedyrektor oddziału zamiejscowego POT Maciej Malski zaprezentował aktualne dane nt. wdrażanego programu PBT oraz stopień jego konsumpcji w poszczególnych regionach. Wyraził stanowisko, iż aktywacja promocji PBT ma znaczenie w dotarciu do kolejnych odbiorców we współpracy również z centrami informacji turystycznej.

Podczas Walnego Zgromadzenia przewodniczący Forum Informacji Turystyczne Marcin Pałach przedstawił sprawozdanie Zarządu FIT z działalności za okres 2020 roku oraz omówił propozycje kierunków strategii działania FIT we współpracy z POT na kolejny rok.

Dyrektor Departamentu Promocji Turystyki Krajowej POT Jacek Janowski przedstawił zrealizowane działania z zakresu procesu E-Certyfikacji Informacji Turystycznej, w którym dokonano aktualizacji regulaminu i kryteriów standaryzacji poziomu obsługi turystów dla poszczególnych stopni od 1 do 4 gwiazdek punktów informacji turystycznej do certyfikacji w 2021 roku. Konkurs Na Najlepsze Centrum Informacji Turystycznej w Polsce będzie realizowany w przyszłym roku w nowej aplikacji internetowej.

W czasie FIT poza ciekawymi dyskusjami, merytorycznymi wypowiedziami i konkluzjami, towarzyszył też panel szkoleniowy.

Uczestniczy Forum mieli okazję do wymiany dobrych praktyk nt. funkcjonowania informacji turystycznej w Chorwackiej Wspólnocie Turystycznej, poznania sektorowej ramy zintegrowanego systemu kwalifikacji dla turystyki z udziałem IBE oraz projektu dla głuchych turystów „Turystyka w mig”.

Do góry