en
en
Kontakt

logo_fit.png Forum Informacji Turystycznej (FIT) działa jako zespół konsultacyjno-doradczy Polskiej Organizacji Turystycznej od marca 2003 roku. Stanowi płaszczyznę integracji Polskiego Systemu Informacji Turystycznej i koordynacji przedsięwzięć, a także wymiany doświadczeń służących doskonaleniu PSIT.

Zadania FORUM Informacji Turystycznej obejmują:

  • proponowanie kierunków działań w dziedzinie informacji turystycznej;
  • wspieranie rozwoju kadr informacji turystycznej;
  • wspieranie prowadzenia analiz i badań z zakresu informacji turystycznej;
  • promocja Polskiego Systemu Informacji Turystycznej

Władzami FIT są: Walne Zgromadzenie Członków oraz Zarząd Forum wybierany na 2-letnią kadencję przez Walne Zgromadzenie. Członkiem FIT może być podmiot prowadzący działalność w sferze informacji turystycznej, który złoży pisemną deklarację członkowską, delegując swojego przedstawiciela.

Zarząd Forum Informacji Turystycznej

Przewodnicząca: Joanna Liberadzka-Duras (Zamojskie Centrum Informacji Turystycznej i Historycznej w Zamościu)

Wiceprzewodniczący: Marcin Pałach (Tarnowskie Centrum Informacji)

Sekretarz: Liliana Topolnicka-Waszczuk (Polska Organizacja Turystyczna)

Członkowie:

  • Marcin Dąbrowski (Lubelski Ośrodek Informacji Turystycznej i Kulturalnej - Lubelska Regionalna Organizacja Turystyczna)
  • Piotr Kończewski (Lokalna Organizacja Turystyczna KOCIEWIE)
  • Robert Nieroda (Związek Gmin Jurajskich)
  • Sylwia Mytnik (Lokalna Organizacja Turystyczna Mielno)

FIT - Warszawa - 16.07.2020

W siedzibie POT odbyło się 16 lipca posiedzenie Zarządu FORUM Informacji Turystycznej i POT w Warszawie. Omówiono m.in. założenia i kryteria do nowego regulaminu certyfikacji informacji turystycznej w ramach PSIT.
Czytaj więcej

FIT - ZAMOŚĆ 4-5.12.2018

W dniach 4 i 5 grudnia 2018 r. w Zamościu odbyło się posiedzenie członków Forum Informacji Turystycznej, w którym uczestniczyli członkowie i Zarząd FIT oraz przedstawiciele lokalnych i regionalnych organizacji w Polsce. 
Czytaj więcej

FIT - Tarnów 3-4.12.2019 r.

Zarząd Forum Informacji Turystycznej (FIT) podsumował swoją dwuletnią kadencję podczas posiedzenia, które trwało od 2 do 3 grudnia w Tarnowie. Jednocześnie odbyło się Walne Zgromadzenie Członków FIT, na którym wybrano nowy skład Zarządu na kolejną kadencję.  
Czytaj więcej

FIT – Mielno 27-29.11.2017

Zarząd Forum Informacji Turystycznej (FIT) podsumował swoją dwuletnią kadencję podczas posiedzenia, które odbyło się od 27 do 28 listopada w Mielnie. Dyskutowano również o obszarach problematycznych, widocznych w Polskim Systemie Informacji Turystycznej.
Czytaj więcej
Do góry