en
en
Kontakt

FIT - Warszawa - 16.07.2020

W siedzibie POT odbyło się 16 lipca posiedzenie Zarządu FORUM Informacji Turystycznej i POT w Warszawie. Omówiono m.in. założenia i kryteria do nowego regulaminu certyfikacji informacji turystycznej w ramach PSIT.

W obradach Zarządu FORUM Informacji Turystycznej i POT w Warszawie uczestniczyli dyrektor Departamentu Promocji Turystyki Krajowej POT Jacek Janowski, wicedyrektor Departamentu Komunikacji Internetowej POT Arkariusz Osipiuk, przewodniczący Zarządu FIT Marcin Pałach, wiceprzewodnicząca Zarządu  FIT Joanna Liberadzka-Duras oraz członkowie zarządu FIT: Piotr Kończewski, Marcin Dąbrowski, Marlena Rogowska, Mariola Pieńkowska, a  także sekretarz zarządu FIT Liliana Topolnicka-Waszczuk i Adam Pietras z Departamentu Promocji Turystyki Krajowej POT.

Celem posiedzenia było omówienie propozycji aktualizacji regulaminu i kryteriów E-Certyfikacji Informacji Turystycznej na edycję 2021 roku, procedury Konkursu „Na Najlepsze Centrum Informacji Turystycznej w Polsce – XIV edycja“ do nowej aplikacji internetowej POT. Zakres kryteriów ulegnie zmianie w naliczanej punktacji z nastawieniem na wzmocnienie wymogów dot. rygorów bezpieczeństwa ze względu na COVID-19 przy aranżacji układu pomieszczeń i stanowisk recepcyjnych, dostępie do powszechnego internetu, podniesieniu kwalifikacji kadr (wykształcenie+doświadczenie+znajomość języków obcych) oraz innowacjami dodatkowych funkcji dla udogodnienia obsługi turystów. Przyznawanie statusu certyfikacji dla centrów i punktów informacji turystycznej obrazuje kompetencje, profesjonalizm i przyjazne nastawienie do przyjęć turystów i biznesu turystycznego.

Ponadto, podczas posiedzenia przedyskutowano zaplanowane szkolenia na 2020 rok - głównie w trybie internetowym dla kadr informacji turystycznej w Polsce we współpracy z regionalnymi organizacjami turystycznymi.

Dyrektor Jacek Janowski przedstawił także aktualne działania POT, ze szczególnym uwzględnieniem realizowanej kampanii „Odpoczywaj w Polsce”, jesiennej edycji akcji "Polska Zobacz Więcej – Weekend za pół ceny", a także zachęcał do wsparcia informacyjno-promocyjnego przy wszelkich innych przedsięwzięciach POT zaplanowanych w II połowie roku.

Najbliższe posiedzenie zarządu Forum Informacji Turystycznej odbędzie się  we wrześniu br., a dwudniowe Walne Zgromadzenie FIT zostało zaplanowane na I tydzień grudnia br.

W pracach FIT bierze udział 370  certyfikowanych centrów i punktów informacji turystycznej, działających w ramach Polskiego Systemu Informacji Turystycznej. Ideą powołania forum była potrzeba koordynacji przedsięwzięć i wymiany doświadczeń na rzecz doskonalenia tej grupy zawodowej i spójnej strategii rozwoju ruchu turystycznego w kraju.

Do góry