en
en
Kontakt

logo_fit.png Forum Informacji Turystycznej (FIT) działa jako zespół konsultacyjno-doradczy Polskiej Organizacji Turystycznej od marca 2003 roku. Stanowi płaszczyznę integracji Polskiego Systemu Informacji Turystycznej i koordynacji przedsięwzięć, a także wymiany doświadczeń służących doskonaleniu PSIT.

Zadania FORUM Informacji Turystycznej obejmują:

  • proponowanie kierunków działań w dziedzinie informacji turystycznej;
  • wspieranie rozwoju kadr informacji turystycznej;
  • wspieranie prowadzenia analiz i badań z zakresu informacji turystycznej;
  • promocja Polskiego Systemu Informacji Turystycznej

Władzami FIT są: Walne Zgromadzenie Członków oraz Zarząd Forum wybierany na 2-letnią kadencję przez Walne Zgromadzenie. Członkiem FIT może być podmiot prowadzący działalność w sferze informacji turystycznej, który złoży pisemną deklarację członkowską, delegując swojego przedstawiciela.

Zarząd Forum Informacji Turystycznej

Przewodnicząca: Joanna Liberadzka-Duras (Zamojskie Centrum Informacji Turystycznej i Historycznej w Zamościu)

Wiceprzewodniczący: Marcin Pałach (Tarnowskie Centrum Informacji)

Sekretarz: Liliana Topolnicka-Waszczuk (Polska Organizacja Turystyczna)

Członkowie:

  • Marcin Dąbrowski (Lubelski Ośrodek Informacji Turystycznej i Kulturalnej - Lubelska Regionalna Organizacja Turystyczna)
  • Piotr Kończewski (Lokalna Organizacja Turystyczna KOCIEWIE)
  • Robert Nieroda (Związek Gmin Jurajskich)
  • Sylwia Mytnik (Lokalna Organizacja Turystyczna Mielno)
Logo informacji turystycznej na budynku punktu informacji turystycznej

Walne Zgromadzenie FIT przeniesione

W związku z aktualną sytuacją pandemiczną Covid19, prezes Polskiej Organizacji Turystycznej Rafał Szlachta zdecydował o przeniesieniu terminu organizacji Walnego Zgromadzenia Forum Informacji Turystycznej z 8 grudnia 2021 r. na II kwartał roku 2022. Kadencja obecnego Zarządu FIT zostaje przedłużona do czasu wyboru nowego składu.
Czytaj więcej

FIT - WARSZAWA - 28.01.2021

Z inicjatywy Zarządu Forum Informacji Turystycznej (FIT) w dniu 28 stycznia 2021 r. odbyło się spotkanie Prezesa POT Rafała Szlachty z przedstawicielami Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii, Ministerstwa Infrastruktury oraz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, a także członków Zarządu FIT na temat podejmowanych działań w kontekście znakowania dróg  A i S znakami turystycznymi oraz próby szerszej współpracy przy rozwijaniu znakowania turystycznego w regionach Polski.
Czytaj więcej
Spotkanie FIT

FIT - WARSZAWA - 4.10.2021

Na wspólnym spotkaniu roboczym Zarządu FIT i POT omówiono najważniejsze przedsięwzięcia w roku 2021. Uzgodniono także dalsze ramy kierunków współpracy głównie na rynku krajowym.
Czytaj więcej
Grafika Forum Informacji Turystycznej online

FIT - online 11.12.2020

W wyjątkowej, wirtualnej formie odbyło się 11 grudnia ostatnie Walne Zgromadzenie członków Forum Informacji Turystycznej i Polskiej Organizacji Turystycznej z udziałem prezesa POT Rafała Szlachty.
Czytaj więcej
Do góry