en
en
Kontakt

Zarząd FIT i POT podsumowali kadencję 2019-2022

W siedzibie Polskiej Organizacji Turystycznej odbyło się 10 czerwca wspólne spotkanie Zarządu FIT i kierownictwa POT. Omówione zostały kierunki działań z informacją turystyczną na 2022 rok. Podsumowana została także kadencja 2019-2022 Zarządu FIT.

ZarzadFIT_10.06.22.jpg

W obradach Zarządu Forum Informacji Turystycznej i kierownictwa Polskiej Organizacji Turystycznej uczestniczyli: prezes POT Rafał Szmytke, wiceprezes POT Marcin Różycki, dyrektor Departamentu Marketingu POT Magdalena Krucz, zastępca dyrektora Departamentu Marketingu POT Krzysztof Steiman, pełnomocnik prezesa POT ds. współpracy i komunikacji z regionami Jacek Janowski, przewodniczący Zarządu FIT Marcin Pałach, wiceprzewodnicząca Zarządu  FIT Joanna Liberadzka-Duras oraz członkowie zarządu FIT: Marcin Dąbrowski, Piotr Kończewski, Robert Nieroda, Mariola Pieńkowska, Marlena Rogowska, a także sekretarz Zarządu FIT Liliana Topolnicka-Waszczuk.

- Informacja turystyczna nie może istnieć bez promocji, a promocja bez informacji turystycznej. Naszym wspólnym zadaniem jest ciągłe udoskonalanie narzędzi niezbędnych do realizacji naszych działań. Centra Informacji Turystycznej stanowią dla nas nieocenione źródło wiedzy, dzięki której możemy wyznaczać kierunki i wcielać je w życie. Zależy nam na tym, byśmy byli o krok przed tym zmieniającym się światem - zaznaczył na wstępie prezes POT Rafał Szmytke.

- Ścisła współpraca z Polską Organizacją Turystyczną zawsze była dla nas silnym bodźcem i impulsem do intensywnej pracy. Czasy się zmieniają, co najpełniej pokazały ostatnie dwa lata, gdy przeszliśmy w tryb „online”. Zauważamy, że ludzie są spragnieni wyjazdu, realnego kontaktu z turystyką. Zwłaszcza w tych kryzysowych dla branży momentach służyliśmy informacją przyjezdnym. Wszystko wskazuje na to, iż wychodzimy z najtrudniejszego okresu, więc tym bardziej liczymy na wspólną pracę na rzecz odbudowy sektora – przyznał przewodniczący Zarządu FIT Marcin Pałach

Na spotkaniu przedstawiono plany działań marketingowych POT na rynku krajowym w 2022 roku, jak również możliwości włączenia centrów i punktów informacji turystycznej we wskazane projekty.

Część posiedzenia poświęcono także na omówienie utrzymania i rozwoju Polskiego Systemu Informacji Turystycznej. Oprócz roli informacyjnej, spełnia on bardzo ważne funkcje promocyjne, stając się skutecznym narzędziem marketingowym, które odgrywa niezwykle istotną rolę w budowaniu marki Polski jako atrakcyjnej destynacji turystycznej. Uczestnicy dyskutowali na temat E-Certyfikacji Informacji Turystycznej za pomocą tzw. TurApki, przez którą zgłosiło się już niemal 300 podmiotów. Równolegle do trwającego do końca września 2022 roku procesu certyfikacyjnego odbywa się E-Konkurs na Najlepsze Centrum Informacji Turystycznej.

Podczas posiedzenia omówiono także nadchodzące szkolenia dla kadr informacji turystycznej, na które można się zgłaszać do 20 czerwca. Swój akces zgłosiły już między innymi Mazowiecka Regionalna Organizacja Turystyczna, Warmińsko-Mazurska Organizacja Turystyczna, Śląska Organizacja Turystyczna i Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna.

Jednym z ostatnich punktów spotkania w siedzibie POT było podsumowanie działalności Zarządu FIT kadencji 2019-2022, która upłynie wraz z Walnym Zgromadzeniem Członków FIT w IV kwartale 2022 roku.

Do góry