en
en
Kontakt

Logo - Rozporządzenie

Dziennik Ustaw nr 105 poz. 1147 z dnia 27 września 2001r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI
z dnia 12 września 2001 w sprawie określenia wzoru znaku dla celów promocji Polski w dziedzinie turystyki.

Dziennik Ustaw nr 105 poz. 1147 z dnia 27 września 2001r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI
z dnia 12 września 2001 w sprawie określenia wzoru znaku dla celów promocji Polski w dziedzinie turystyki.

Na podstawie art. 4a ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r o Polskiej Organizacji Turystycznej (Dz.U. 62, poz. 689, z 2000 r nr 22, poz. 273 oraz z 2001 r. 22, poz. 249) zarządza się co następuje:

§ 1. Ustala się wzór znaku dla celów promocji Polski w dziedzinie turystyki, stanowiący załącznik do rozporządzenia.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Gospodarki: J. Steinhoff

Polskiej Organizacji Turystycznej przysługuje wyłączne prawo używania znaku promocyjnego ustalonego dla celów promocji Polski w dziedzinie turystyki na podstawie zapisu jaki znalazł się w ustawie z dnia 3 marca 2000 r a ogłoszonej w Dzienniku Ustaw nr 22 z dnia 31.03.2000 r poz. 273. (art. 1 pkt 3). Wzór znaku określił Minister Gospodarki w rozporządzeniu z 12 września 2001 a ogłoszonym w Dziennik Ustaw nr 105 poz. 1147 z dnia 27 września 2001.

Do góry