en
en
Kontakt

Poland Convention Bureau (PCB), od 2002 roku działa w strukturach Polskiej Organizacji Turystycznej i jest jednostką odpowiedzialną za promocję Polski jako atrakcyjnej destynacji dla organizacji spotkań i wydarzeń biznesowych.

Jesteśmy pierwszym kontaktem dla wszystkich, poszukujących informacji dotyczących partnerów biznesowych i obiektów konferencyjnych oraz planujących zorganizować kongres stowarzyszenia lub wydarzenie korporacyjne w Polsce.

Naszym priorytetowym celem jest budowanie wizerunku Polski jako kraju atrakcyjnego dla organizacji wszelkiego rodzaju wydarzeń biznesowych. Misję tę realizujemy poprzez:

  • udział w międzynarodowych imprezach targowych, który owocuje pozyskiwaniem kolejnych kontaktów biznesowych;
  • realizację podróży studyjnych dla zagranicznych dziennikarzy oraz organizatorów spotkań i wydarzeń biznesowych w tym konferencji, kongresów, premier produktów, podróży motywacyjnych;
  • pozyskiwanie nowych spotkań i wydarzeń biznesowych dla kraju;
  • współpracę z mediami zagranicznymi oraz zamieszczanie artykułów i reklam promujących Polskę jako destynację biznesową w prasie oraz katalogach branżowych;
  • utrzymywanie stałej współpracy z miejskimi convention bureaux w ramach ww. działań;
  • nawiązywanie współpracy z polskimi przedsiębiorcami branży spotkań w ramach programów: Rekomendowany Profesjonalny Organizator Kongresów (Professional Congress Organizer) i Rekomendowany Organizator Podróży Motywacyjnych (Incentive Travel Company);
  • nawiązywanie współpracy z polskim środowiskiem naukowym m.in. w ramach Programu Ambasadorów Kongresów Polskich;
  • utrzymywanie stałej współpracy z międzynarodowymi organizacjami i stowarzyszeniami skupiającymi profesjonalistów związanych z przemysłem spotkań;
  • gromadzenie i opracowanie danych statystycznych nt. spotkań i wydarzeń biznesowych odbywających się w Polsce, zgodnie z zaleceniami międzynarodowych organizacji prowadzących podobne rankingi tj. ICCA – International Congress and Convention Association oraz UIA – Union of International Association.

Poland Convention Bureau Polskiej Organizacji Turystycznej jest jednym z członków – założycieli Strategicznego Sojuszu Narodowych Europejskich Convention Bureaux (Strategic Alliance of the National Convention Bureaux of Europe). 

Polska Organizacja Turystyczna jest członkiem stowarzyszeń branży spotkań: Union of International Associations i International Congress and Convention Association

LOGOBUIA    icca


Nowe Trendy w Turystyce 2023 Gdańsk 2023

Konferencja Nowe Trendy w Turystyce w Gdańsku 2023

Gdańskie Europejskie Centrum Solidarności ponownie gościć będzie konferencję "Nowe Trendy w Turystyce" 14 kwietnia 2023 roku. Podczas wydarzenia zostaną omówione cztery obszary: statystyka w branży turystycznej, marketing miejsca, turystyka doświadczeń oraz zrównoważona turystyka. Gościem specjalnym konferencji będzie Wojciech Modest Amaro a wśród ekspertów m.in.  Jan Zając, Adam Kałucki i Piotr Kosek.
Czytaj więcej
Silesia Meeting Day

Start nowego projeku Silesia Meeting Day

Silesia Convention Bureau rozpoczyna projekt o nazwie Silesia Meeting Day, który składa się z cyklicznych spotkań branżowych. Celem projektu jest umacnianie relacji między konsorcjantami SCB, a także zapraszanie wybranych przedstawicieli firm i organizacji związanych z turystyką biznesową.
Czytaj więcej
Do góry