en
en

Nowi Ambasadorowie Kongresów Polskich

8 maja br. w siedzibie Polskiej Organizacji Turystycznej odbyło się posiedzenie kapituły Programu Ambasadorów Kongresów Polskich, której zadaniem było wyłonienie tegorocznych laureatów Programu. Program Ambasadorów Kongresów Polskich jest realizowany wspólnie przez Polską Organizację Turystyczną oraz organizację pozarządową – „Stowarzyszenie Konferencje i Kongresy w Polsce” i wspierany regionalnie w ramach działań lokalnych Klubów Ambasadora (Warszawa, Wrocław, Gdańsk i Kraków).
Czytaj więcej

Wernisaż wystawy „Drewniana Dusza Małopolski” w belgijskim zamku Freyr

Zagraniczny Ośrodek Polskiej Organizacji Turystycznej w Brukseli, we współpracy z Województwem Małopolskim i Małopolską Organizacją Turystyczną organizuje wystawę dziedzictwa szlaku architektury drewnianej w oranżeriach jednego z najpiękniejszych zamków w Walonii. Jej wernisaż, planowany na 12 czerwca br. jest jednocześnie inauguracją obchodów piętnastego jubileuszu działania Przedstawicielstwa Województwa Małopolskiego w Brukseli. Druga część obchodów została zaplanowana na wrzesień br. W programie przewidziano imponujący koncert „Habsburg Heritage” w wykonaniu jednej z najciekawszych formacji na współczesnej scenie muzyki klasycznej: Capelli Cracoviensis.
Czytaj więcej

O promocji Polski w Austrii

4 i 5 maja br. Włodzimerz Szeląg, dyrektor ZO POT Wiedeń uczestniczył w 57. Wiosennym Kongresie Austriackich biur podróży zorganizowanym w Minoriten Wels. 140-tu uczestników kongresu odbywającego się pod hasłem „Mut und Veranderung” (Odwaga na zmiany) zapoznało się z cyklem prelekcji związanych z obecną sytuacją panującą w europejskiej branży turystycznej, w szczególności zmianach jakie zachodzą na rynku austriackim.
Czytaj więcej

Mazowiecki Szlak Literacki

9 maja w siedzibie mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej odbył się warsztat z przedstawicielami instytucji, samorządów i organizacji, których oferty mogą współtworzyć Mazowiecki Szlak Literacki. Podczas warsztatów uczestnicy w praktyczny sposób uczyli się przygotowania komercyjnej oferty turystycznej z uwzględnieniem potencjału oraz trendów turystycznych i społecznych.
Czytaj więcej

Głosowanie w nowej sondzie portalu narodowego

Internauci wybierają Top 5 zamków i pałaców. Głosowanie na portalu Polska.travelprzebiega w cyklu tygodniowym. Etapy regionalne zakończą się 27 sierpnia br. a od 1 do 15 września odbędzie się głosowanie finałowe na zamki i pałace wybrane przez internautów w poszczególnych regionach. Pierwsza edycja trwa od poniedziałku 8 maja do niedzieli 14 maja. Wybór dotyczy Top 5 zamków i pałaców w województwie warmińsko-mazurskim.
Czytaj więcej

III Międzynarodowy Kongres Etyki w Turystyce

Od 27 do 28 kwietnia obradował w Centrum Kongresowym w Krakowie ICE, III Międzynarodowy Kongres Etyki w Turystyce, który jest cyklicznym wydarzeniem organizowanym przez Światową Organizację Turystyki (UNWTO) i jednym z najważniejszych wydarzeń dla całej branży. Polska była aktywnie zaangażowana w prace nad Kodeksem Etyki w turystyce, a obecnie uczestniczy w tworzeniu międzynarodowej Konwencji w tym zakresie. W kongresie uczestniczył Witold Bańka, minister Sportu i Turystyki, Taleb Rifai, sekretarz generalny UNWTO, ministrowie turystyki z krajów członkowskich UNWTO, wiceminister d.s. turystyki Dawid Lasek, prezydent Krakowa Jacek Majchrowski. prezesi i członkowie zarządów wiodących firm turystycznych, przedstawiciele samorządów, nauki, biznesu i mediów. Polską Organizację Turystyczną reprezentował prezes Marek Olszewski.Minister Witold Bańka otwierając obrady podkreślił fundamentalną wartość, jaką etyka ma zarówno w sporcie jak i turystyce. – Rozwój turystyki oparty o Globalny Kodeks Etyki służy pogłębianiu wzajemnego zrozumienia i szacunku pomiędzy narodami i społeczeństwami. Działalność turystyczna rozwijana we właściwy sposób pomaga chronić środowisko i zasoby naturalne. Jest prowadzona z poszanowaniem dziedzictwa kulturowego. Przestrzeganie zasad etycznych przekłada się bezpośrednio na cały rynek turystyczny – mówił minister Witold Bańka. Rok 2017 ogłoszony został Międzynarodowym Rokiem Zrównoważonego Rozwoju Turystyki, stąd też program kongresu w wielu punktach nawiązywał szczegółowo do problematyki związanej między innymi z planowaniem zrównoważonego rozwoju globalnego. Eksperci oceniali możliwości jego wdrożenia w sektorze turystyki szczególnie w obszarach dotyczących infrastruktury, produktów i usług turystycznych, zarządzania zasobami naturalnymi i dziedzictwem kulturowym w warunkach rosnącej liczby turystów. Jednym z wątków dyskusji była integrująca społecznie rola turystyki powszechnie dostępnej z korzyścią dla wszystkich grup społecznych, niezależnie od pochodzenia, rasy, koloru skóry i wyznania. Obrady zakończyło podpisanie Globalnego Kodeksu Etyki w Turystyce przez polskich przedsiębiorców.W trakcie kongresu na temat rozwoju turystyki w Polsce i na świecie rozmawiali minister Witold Bańka i sekretarz generalny sekretarz generalny UNWTO Taleb Rifai. Wspólne wnioski dotyczyły ścisłej korelacji dwóch dziedzin społecznych, sportu i turystyki, które rodzą pozytywne emocje, mają wpływ na promocję kraju. Minister Witold Bańka przedstawił na spotkaniu wizję budowy spójnej strategii turystycznej, której elementem jest opracowywany aktualnie program Dom Polskich Turystycznych Marek Terytorialnych. Taleb Rifai wyraził chęć zorganizowania w Polsce międzynarodowej konferencji poświęconej sportowi i turystyce oraz wzajemnemu przenikaniu się tych sektorów.W kuluarach krakowskiego Centrum Kongresowego Polska Organizacja Turystyczna prowadziła stoisko informacyjne promujące Polskę i walory polskiej turystyki.Światowa Organizacja Turystyki (UNWTO) jest organizacją wyspecjalizowaną Narodów Zjednoczonych, której zadaniem jest promocja odpowiedzialnej, zrównoważonej i powszechnie dostępnej turystyki. Członkami UNWTO jest 158 państw, 6 terytoriów i ponad 400 instytucji. Polska jest członkiem założycielem UNWTO.Kongres zorganizowany został przez Światową Organizację Turystyki, Ministerstwo Sportu i Turystyki, Komisję Europejską ze wsparciem Miasta Krakowa.Źródło: www.msport.gov.pl

Projekt o likwidacji POT odrzucony

Sejmowa Komisja kultury fizycznej, sportu i turystyki odrzuciła projekt ustawy klubu poselskiego Kukiz'15 o likwidacji Polskiej Organizacji Turystycznej i zdecydowała o zarekomendowaniu Sejmowi niepodejmowania nad nim prac.
Czytaj więcej

Trwa nietypowa kampania promocyjna we Flandrii

Jednym z najpopularniejszych polskich produktów turystycznych w Belgii są wyjazdy city trip. Biorąc pod uwagę tę prawidlowość, brukselski ZOPOT zaplanował na tegoroczną wiosnę promocję Polski w kontekście krótkich wyjazdów z wykorzystaniem bezpośrednich połączeń lotniczych.
Czytaj więcej

POT partnerem tegorocznych Days of Poland Festival

W ostatnią niedzielę kwietnia zespół londyńskiego ośrodka Polskiej Organizacji Turystycznej realizował program promocji polskiej turystyki biorąc udział w Days of Poland Festival, wydarzeniu organizowanym od czterech lat, u progu wiosny, w wyjątkowym miejscu Londynu, w Potters Fields Park położonym w sercu brytyjskiej stolicy, obok historycznego mostu Tower Bridge.
Czytaj więcej

Wsparcie dla polonijnej turystyki z USA do Polski

W Waszyngtonie, 7-8 kwietnia, odbywała się Wiosenna Konwencja Society of Polish-American Travel Agents. W wydarzeniu uczestniczył ambasador RP w USA prof. Piotr Wilczek oraz przewodniczący Rady Polskiej Organizacji Turystycznej Jan Korsak, który odczytał listy od podsekretarza stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki Dawida Laska i prezesa Polskiej Organizacji Turystycznej Marka Olszewskiego. Wśród obecnych byli także między innymi konsul Sabina Klimek oraz konsul honorowy Darek Barcikowski i dyrektorka Zagranicznego Ośrodka POT w Nowym Jorku Anna Cichońska. Konwencję otworzyła prezes organizacji Honorata Pierwoła.
Czytaj więcej

Ważne dla zainteresowanych udziałem w road show na Białorusi

Polska Organizacja Turystyczna zaprasza przedsiębiorców do udziału w turystycznym road show „DISCOVER CENTRAL EUROPE” organizowanym na Białorusi w dniach 15-18 maja br. przez Narodowe Organizacje Turystyczne Grupy Wyszehradzkiej. Liderem zadania jest Słowacka Organizacja Turystyczna. Roadshow odbędzie się według następującego harmonogramu:
Czytaj więcej

„W kierunku natury” - Światowy Dzień Ziemi ‘2017

22 kwietnia - Światowy Dzień Ziemi obchodzony jest w 192 krajach przez ponad miliard ludzi. Jest to święto jednoczące bez względu na kolor skóry, religię, polityczne przekonania, uczące troski o dobro wspólne, uczące czym jest środowisko naturalne, przyroda, ziemia i jak ludzie mają się wobec ziemi zachowywać, by mogła służyć następnym pokoleniom.
Czytaj więcej
Do góry