en
en
Kontakt

Ważny komunikat o akcji „Polska zobacz więcej – weekend za pół ceny”

Szanowni Państwo, z uwagi na konieczność zmniejszenia ryzyka wynikającego z ewentualności rozszerzania się pandemii koronawirusa (SARS-Cov-2), podjęliśmy decyzję o wstrzymaniu promocji akcji POLSKA ZOBACZ WIĘCEJ – WEEKEND ZA PÓŁ CENY oraz zaprzestaniu prezentacji listy partnerów zgłoszonych do projektu na stronie internetowej www.polskazobaczwiecej.pl. Warto zaznaczyć, że w chwili obecnej duża część podmiotów (np. muzea, teatry), mimo wcześniejszych deklaracji, nie może wziąć udziału w POLSKA ZOBACZ WIĘCEJ – WEEKEND ZA PÓŁ CENY, ze względu na zakaz funkcjonowania w terminie akcji.

POT_logo.jpg

Decyzję podjęliśmy z ogromnym bólem serca, gdyż zdajemy sobie sprawę, jak pozytywnie akcja jest odbierana przez turystów i branżę turystyczną.

Jednocześnie chcielibyśmy poinformować, że już od kolejnej edycji POLSKA ZOBACZ WIĘCEJ – WEEKEND ZA PÓŁ CENY zwiększymy liczbę działań promocyjnych, mających na celu zachęcenie większego grona turystów do udziału w akcji. Polska Organizacja Turystyczna dołoży także wszelkich starań, aby w IX odsłonie projektu wzięła udział jeszcze szersza gama partnerów.

Polska Organizacja Turystyczna nie jest pośrednikiem w rezerwacji/sprzedaży promocyjnych ofert w ramach akcji POLSKA ZOBACZ WIĘCEJ – WEEKEND ZA PÓŁ CENY, a jedynie podmiotem promującym ideę akcji.

W związku z tym za wszelkie zmiany dotyczące funkcjonowania obiektów zgłoszonych do akcji bądź zmiany terminów realizacji usług są odpowiedzialne poszczególne podmioty. Jednocześnie informujemy, że wszystkie kwestie związane z zawartymi już wcześniej transakcjami lub odwołaniem rezerwacji powinny być uzgodnione pomiędzy klientami a partnerami. Ze względu na bardzo pozytywny wpływ akcji na branżę turystyczną i chęć kontynuacji projektu uprzejmie prosimy partnerów o przychylność i elastyczność wobec turystów, np. w kwestii zmiany terminu. Jako przykładowy odnośnik mogą służyć rekomendacje dobrych praktyk Izby Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego https://www.ighp.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci?NewsID=45843

Do góry