en
en
Kontakt

Muzeum Warszawy

Muzeum Warszawy zbiera, bada i udostępnia rzeczy warszawskie. Wystawa główna wychodzi od historii pojedynczych przedmiotów, by opowiadać o wydarzeniach i ludziach, którzy zadecydowali o kształcie i charakterze współczesnej Warszawy. W ramach Turystycznej Szkoły obiekty przygotował multidyscyplinarne pomoce dydaktyczne, m.in. filmy, słuchowisko, wycinanki czy legendy. Materiały mogą stanowić pomoc dla nauczycieli m.in. podczas lekcji historii, języka polskiego, wiedzy o społeczeństwie czy plastyki. 

muzeumwarszawy.jpg

Materiały wideo:

"Z Gabinetów Muzeum Warszawy" - historie rzeczy związanych z Warszawą:

  • Gabinet Ubiorów okiem kuratorki Agnieszki Dąbrowskiej

  • Gabinet Planów i Map

  • Gabinet Opakowań Firm Warszawskich

  • Gabinet Medali

  • Gabinet Galanterii Patriotycznej

  • Gabinet Sreber i Platerów

  • Gabinet Fotografii

  • Gabinet Detali Architektonicznych

  • Gabinet Zegarów Warszawskich

Materiały audio:

Słuchowisko - "Piraci z dna Wisły"

Materiały edukacyjne:

Jednym słowem – zwiedzaj! Poznaj słowa opisujące muzealia:

Zabawa (z) gwarą warszawską

Majówka z Muzeum Warszawy

Kolorowanki i wycinanki:

Różności:

Do góry