en
en
Kontakt

Wystartował projekt Laboratorium Twórców dla przedstawicieli przemysłu spotkań

28 lutego 2023 r. w Warszawie zainaugurowano Laboratorium Twórców. To nowy projekt edukacyjny Poland Convention Bureau dla przedstawicieli przemysłu spotkań.

kreacja.jpg

28 lutego 2023 w hotelu NYX w Warszawie w ramach spotkania przedstawicieli polskiego przemysłu spotkań i wydarzeń rekomendacje POT oraz zainagurowano nowy projekt nazwany Laboratorium Twórców. Jego kluczowym elementem było szkolenie prowadzone przez Panią Dagmarę Platę-Alf - Trendy i wyzwania w komunikacji e-marketingowej w branży MICE.

Czym jest projekt Laboratorium Twórców?

Projekt Laboratorium Twórców (na rynek zagraniczny nazwany Eventprofs Creators Lab) to koncepcja transferu wiedzy i doświadczeń. W przypadku współpracy Poland Convention Bureau z regionalnymi i miejskimi convention bureaux oraz osobami opiniotwórczymi, liderami branży spotkań planowane jest wsparcie edukacyjne w tworzeniu bardziej spójnych i dynamicznych treści wykorzystywanych w mediach społecznościowych, także podczas wydarzeń targowych, kongresów itd. 

Celem jest tworzenie przez przedstawicieli tych podmiotów atrakcyjnej treści , która będzie generować duże zasięgi i zaangażowanie określonych użytkowników mediów społecznościowych oraz spowoduje budowanie pozytywnego przekazu z tychże destynacji, jak i całej Polski. Dzięki działalności Laboratorium Twórców istnieje szansa na wykorzystanie kreatywnego potencjału branży związanej z marketingiem miejsc, aby tworzyć partnerskie treści, które inspirują, edukują i generują pozytywne emocje.

Kluczowe hasła koncepcji to:

 1. Education
 2. Content
 3. Exchange
 4. Innovation

Nazwa projektu odnosi się do kreatywnej przestrzeni, która zapewni zasoby, narzędzia i wsparcie dla osób lub zespołów do tworzenia różnych rodzajów treści, takich jak filmy, obrazy, muzyka, teksty, grafiki lub inne formy mediów cyfrowych. Poland Convention Bureau planuje ułatwienie procesu tworzenia treści, zapewniając dostęp do specjalistycznej wiedzy. Pragniemy pomóc twórcom i osobom odpowiedzialnym za komunikację marketingową produkować wysokiej jakości i skutecznej treści.

Etapy projektu

Punkt wyjścia stanowiła analiza istniejących i prowadzonych przez convention bureaux profili w mediach społecznościowych, profesjonalnych organizatorów podróży, organizatorów podróży motywacyjnych oraz inne podmioty przemysłu spotkań. Kolejnym działaniem było wskazanie mocnych stron prowadzonych działań e-marketingowych, wskazanie zakresu działań, które mogą ulec poprawieniu i wzmocnieniu. Przydatne na tym etapie było również analizowanie dobrych praktyki z Polski i zagranicy. Istotne jest branie pod uwagę trendów w e-marketingu, które mają wpływ na branżę MICE.

Drugim etapem było przygotowanie programu transferu wiedzy, wybranie uznanych ekspertów, którzy podczas organizowanych spotkań, najlepiej w formie warsztatów, przekażą wiedzę i doświadczenia, które będą wykorzystane w działaniach podmiotów.

Poza szkoleniami i warsztatami w zamyśle pomysłodawców Laboratorium Twórców są indywidualne konsultacje z zakresu e-marketingu oraz powstanie grupy, w której podawane będą inspiracje i będzie możliwość prowadzenia rozmów na temat najbardziej efektywnych form promocji w obszarze e-marketingu.

Zapisy na indywidulane konsultacje z marketingu online - kliknij tutaj

Laboratorium Twórców Poland Convention Bureau #eventprofslab

Dołącz do grupy Laboratorium Twórców na LinkedIn - kliknij tutaj

Warsztaty i szkolenia

W ramach proponowanego programu warsztatów i szkoleń, zaplanowano zróżnicowaną tematykę. Część zajęć będzie poświęcona na teoretyczne i praktyczne omówienie kluczowych kwestii z dziedziny e-marketingu, natomiast inne będą skupiać się na szczegółowym przedstawieniu wybranych platform i narzędzi.

Uczestnicy tych warsztatów i szkoleń będą mieli możliwość zdobycia szerokiej wiedzy i umiejętności w zakresie e-marketingu, które będą miały bezpośrednie zastosowanie w codziennej pracy. Z jednej strony, będą mogli zdobyć wiedzę teoretyczną na temat nowych trendów w e-marketingu, z drugiej zaś strony, będą mieli okazję praktycznie zastosować poznane narzędzia i platformy. Dodatkowo, uczestnicy będą mieli okazję poszerzyć swoje umiejętności w zakresie SEO, monitoringu mediów społecznościowych, e-PR, a także e-mail marketingu. Wszystko to pozwoli im na udoskonalenie swoich działań marketingowych i zwiększenie ich skuteczności w prowadzeniu biznesu i działalności. 

Celem nadrzędnym jest profesjonalizacja polskiego przemysłu spotkań i tworzenie atrakcyjnej treści dla odbiorców, szczególnie na rynki zagraniczne, dotyczących Polski jako wysoce atrakcyjnego miejsca na organizację wydarzeń.

Pierwsze szkolenie i mini-warsztaty z digital marketingu odbyły się 28 lutego 2023 roku w Warszawie i były poprowadzone przez Panią Dagmarę Plata-Alf, ekspertkę i pasjonatkę marketingu i nowych technologii. Specjalizuje się ona w strategicznym doradztwie w obszarze marketingu internetowego i automatyzacji procesów marketingowo-sprzedażowych.

eventprofs educational event

Adresaci projektu - branża

Jedną z ról Poland Convention Bureau jest edukowanie przedstawicieli przemysłu spotkań. Jest to szereg podmiotów gospodarczych, stowarzyszeń, fundacji, jednostek samorządowych oraz państwowych. W szczególności zaliczyć do nich można:

 • Convention bureaux (wyspecjalizowane DMO - Destination Management Organisation)
 • Organizatorzy wydarzeń, eventów, spotkań, w tym konferencji i kongresów (PCO - Professional Congres Organiser)
 • Organizatorzy podróży motywacyjnych (ITC - incentive travel company)
 • DMC (Destination Management Company)
 • Obiekty konferencyjne i kongresowe oraz obiekty targowe
 • Wszelkie nietypowe obiekty mogące zorganizować wydarzenia
 • Obiekty noclegowe, w szczególności hotele 
 • Przewoźnicy i usługi transportowe
 • Usługodawcy 
 • Firmy dostarczające rozwiązania techniczne i obsługujące wydarzenia
 • Stowarzyszenia i inne organizacje branżowe
 • Media branżowe

Biuro Spotkań i Wydarzeń - Poland Convention Bureau, działające w ramach Polskiej Organizacji Turystycznej, jest “organizacją ucząca się". Istotą jest umożliwienie organizacji funkcjonowania w dynamicznym i zmieniającym się środowisku, tak aby mogła skutecznie dostosowywać się i reagować na zmiany. Bycie uczącą się organizacją oznacza ciągły proces ulepszania i uczenia się z własnych doświadczeń, a także z dobrych praktyk innych organizacji. To także jest pomocne w budowaniu pozytywnego wizerunku i zaufania wśród partnerów Poland Convention Bureau. Zapraszamy do współpracy.

#PolandCVB #eventprofsLab #eventprofspl

Przeczytaj również:

 Grafika: @geralt, Gerd Altmann, Fot: Katarzyna Cegłowska

Do góry