en
en
Kontakt

Raport „Branża spotkań w Krakowie 2019”

Raport „Branża spotkań w Krakowie 2019” podsumowuje przemysł spotkań w Krakowie w 2019 roku, w którym po raz kolejny zorganizowano rekordową liczbę wydarzeń biznesowych!

Raport KRK_300x220.jpg

Raport sporządzany na zlecenie Krakow Convention Bureau UMK dostarcza informacji o branży spotkań w Krakowie już od 11 lat. W szczególności dotyczy on liczby i struktury wydarzeń, uczestników, sezonowości działania branży, a także krakowskich obiektów konferencyjnych czy zorganizowanych w mieście kongresów i obejmuje dane z ostatnich 3 lat. Możliwość porównania rozwoju i szczegółowych parametrów branży spotkań na przestrzeni lat, to ogromna wartość raportu.

Autorzy raportu podkreślają, że branża spotkań generuje dochody dla firm, wynagrodzenie dla pracowników czy podatki dla miast. Ale branża spotkań to także integracja międzykulturowa i transfer wiedzy miedzy uczestnikami, a także okazja do tak potrzebnych kontaktów międzyludzkich.

W 2019 roku odbyło się w Krakowie 8400 spotkań biznesowych, z czego 78% krajowych. Analogicznie jak w latach ubiegłych w 2019 roku największy udział (ponad 2/3) ogółu spotkań biznesowych stanowiły kongresy i konferencje, których było ponad 5,6 tys. Na drugim miejscu znalazły się wydarzenia korporacyjne i motywacyjne (32%, tj. ponad 2,6 tys.). W porównaniu z rokiem 2018 zaobserwowano wzrost w liczbie uczestników kongresów i konferencji o 18%.

Liczba uczestników spotkań i wydarzeń w 2019 była rekordowa – wyniosła ponad 1,2 miliona osób. Ponad połowa, bowiem aż 670 tys. delegatów uczestniczyło w kongresach i konferencjach, co potwierdza pozycję Krakowa jako miasta goszczącego ten typ spotkań.

Rozkład imprez w ciągu roku 2019 w Krakowie był dość typowy dla branży spotkań i wydarzeń. Zarejestrowano dwa sezony: jesienny ze szczytem w październiku oraz dość popularnym wrześniem. Wzmożony ruch wiosenny miał miejsce w maju i czerwcu. Najmniejszym zainteresowaniem cechowały się lipiec oraz sierpień . Co istotne, różnice między najpopularniejszymi miesiącami a lutym, marcem czy listopadem nie były duże, co świadczy o zmniejszeniu się zjawiska sezonowości. Wydarzenia jednodniowe dominowały w przypadku konferencji i kongresów oraz wydarzeń korporacyjnych i motywacyjnych.

Największą liczbę spotkań wydarzeń w 2019 roku generowała branża handlowo-usługowa (2096 krajowych i 406 międzynarodowych), co jest zbieżne z tendencjami ogólnoświatowymi. Kolejną pod względem liczby imprez okazała się branża medyczna z łączną liczbą wydarzeń 1535.

Analizując strukturę rynku spotkań, należy podkreślić silną pozycję hoteli jako obiektów goszczących wydarzenia. W ubiegłym roku zorganizowano w nich niemal 6 tys. spotkań biznesowych. Niemniej jednak konsekwentnie maleje liczba wydarzeń zorganizowanych w hotelach w stosunku do ogółu zorganizowanych spotkań (trzy lata temu 80% ogółu wydarzeń odbyło się w hotelach, w 2018 roku 75%, zaś w roku ubiegłym 71%) na rzecz tzw. „obiektów na specjalne wydarzenia” oraz szkół wyższych.

Pełna treść raportu „Branża spotkań w Krakowie 2019”

Źródło: Kraków Convention Bureau

Do góry