en
en
Kontakt

GainingEdge ocenia kapitał intelektualny destynacji kongresowych

GainingEdge, międzynarodowa firma konsultingowa w branży kongresowej, w marcu 2021 opublikowała pierwszy raport dotyczący wykorzystania kapitału intelektualnego w miejscach docelowych kongresów, oparty na analizie przywództwa w międzynarodowych stowarzyszeniach pt.: „Leveraging Capital Intellectual.  Destinations and their International Association Leaders”.

GainingEdge_1170.jpg


Badanie, na którym opiera się raport, identyfikuje mocne strony 350 światowych destynacji poprzez obecność ich lokalnych intelektualnych liderów w organach zarządzających międzynarodowych stowarzyszeń, które organizują duże konferencje i kongresy (powyżej 500 osób). Kapitał intelektualny jest opisywany jako siła reprezentacji miejsca docelowego w kierownictwie międzynarodowych stowarzyszeń. Kluczowe ustalenia raportu obejmują:

  • ranking Top 50 destynacji (miast / krajów), które mają największy wpływ na międzynarodowe stowarzyszenia;
  • współczynnik wykorzystania tzw. Harnessing Ratio - korelacja między liczbą międzynarodowych spotkań stowarzyszeń organizowanych w ciągu ostatnich 4 lat a liczbą lokalnych liderów intelektualnych w zarządach międzynarodowych stowarzyszeń (jak dobrze destynacje wykorzystują swoich lokalnych liderów, angażując ich pozyskanie kongresu do miasta);
  • kluczowe sektory przemysłu i dziedziny nauki, w których destynacje są najlepiej reprezentowane w międzynarodowych stowarzyszeniach;
  • łączną liczbę organów zarządzających stowarzyszeń międzynarodowych z aktywną obecnością lokalnych liderów z każdego miejsca docelowego (miasta / kraju);
  • łączną liczbę prezesów / przewodniczących międzynarodowych stowarzyszeń z każdego miejsca docelowego (miasta / kraju);
  • łączną liczbę dużych (obejmujących całe miasto) międzynarodowych spotkań stowarzyszenia zorganizowanych lub zarezerwowanych w ciągu ostatnich czterech lat.

Nasze badanie kapitału intelektualnego zostało przeprowadzone w drugiej połowie 2020 roku i obejmowało przegląd ponad 3500 międzynarodowych stowarzyszeń i ich organów zarządzających, które organizują duże spotkania dla ponad 500 uczestników. Korzystając z bazy danych ICCA, a także stron internetowych stowarzyszeń międzynarodowych, uzyskaliśmy dane dla 350 miast i 145 krajów na całym świecie. Badania te umożliwiły nam opracowanie kluczowych wskaźników analizy, takich jak współczynnik wykorzystania, a informacje rynkowe, które uzyskaliśmy, można zastosować w każdym z 350 miejsc docelowych – powiedział Milos Milovanovic, szef GainingEdge Analysis and Research (GEAR).

W raporcie stwierdzono bardzo wysoki poziom korelacji między rankingiem kapitału intelektualnego GainingEdge a rankingiem konkurencyjności International Convention Destination Competitive Index 2020. 20 miast z najlepszymi wynikami w zakresie kapitału intelektualnego znajduje się w pierwszej 30 najbardziej konkurencyjnych destynacji w Indeksie Konkurencyjności.

Badanie wykorzystania kapitału intelektualnego w miejscach docelowych kongresów, wykazało, iż globalnymi centrami wiedzy o silnym wpływie na międzynarodowe stowarzyszenia są: Londyn, Paryż, Tokio, Nowy Jork i Pekin. To z tych miast pochodzi aż 21 proc. światowych liderów stowarzyszeń (2751 osób).

Raport wykazał, że wśród 20 najlepszych miast trzy europejskie cele podróży miały wysokie wskaźniki wykorzystania: Berlin (60,2 proc.), Barcelona (54 proc.) i Wiedeń (49,8 proc.). Wśród destynacji z mniejszą liczbą lokalnych liderów w zarządach międzynarodowych stowarzyszeń, wysokie wskaźniki wykorzystania obserwuje się w Pradze (najwyższy na świecie – 89,7 proc.), Dublinie (70,4 proc.), Lizbonie (64,6 proc.) i Kopenhadze (54,2 proc.). W regionie Azji i Pacyfiku miastami o wysokim współczynniku wykorzystania są Bangkok (59,3 proc.) i Singapur (47,3 proc.), natomiast w Ameryce Północnej znajdują się dwa kanadyjskie miasta, Montreal (68,7 proc.) i Vancouver (74,1 proc.).

To50miasta_1170a.jpg

Wskaźnik wykorzystania dla 50 największych krajów pokazuje, że Zjednoczone Emiraty Arabskie mają wysoki poziom zaangażowania kapitału intelektualnego (94 proc.). Wśród krajów europejskich o stosunkowo wysokim wskaźniku wykorzystania znajdują się Czechy (73,5 proc.), Portugalia (63,1 proc.), Irlandia (59,8 proc.) i Hiszpania (51,8 proc). Kraje Azji i Pacyfiku o wysokim wskaźniku to Tajlandia (67,4 proc.), Malezja (56,6 proc.) i Korea Południowa (54 proc.). Wśród 10 krajów o bardzo wysokich wskaźnikach wykorzystania znajdują się również Kanada (50,9 proc.) i Stany Zjednoczone (48,3 proc.). Stany Zjednoczone dysponują największą ilością kapitału intelektualnego na świecie (1600 liderów) i wyraźnie odnoszą z tego faktu korzyści, realizując z sukcesem duże wydarzenia.

To50_1170a.jpg

Wśród krajów Grupy Wyszehradzkiej największą liczbą rodaków w zarządach międzynarodowych stowarzyszeń może poszczycić się Polska (280 liderów), 106 dużych kongresów zorganizowanych w naszym kraju i zaprezentowanych w badaniu dało wskaźnik wykorzystania kapitału intelektualnego na poziomie 37,9 proc., co jest porównywalne ze wskaźnikiem Francji czy Niemiec. Potencjału intelektualnego, naukowego i technologicznego, jak również zaplecza kongresowego naszych miast  nie musimy się wstydzić, jednak należy przyznać, iż w badaniu GainingEdge na tle świata wypadamy przeciętnie, co oznacza, że mimo niesprzyjających czasów, powinniśmy jeszcze bardziej aktywizować i inspirować naszych Ambasadorów Kongresów. Lokalne Kluby Ambasadora Kongresów działające w Warszawie, Krakowie, Poznaniu i Wrocławiu skupiają w swoich szeregach naukowców i profesjonalistów z różnych branż. Niezależnie jaką pełnią funkcję w organizacjach czy stowarzyszeniach, Ambasadorzy są naszymi naturalnymi partnerami w drodze do pozyskania wydarzenia. Jednocześnie należy podkreślić fakt, iż pozyskiwanie wydarzeń a w szczególności międzynarodowych kongresów to skomplikowany i długotrwały proces. Często zdarza się, że nie wygrywa się od razu, dlatego tym bardziej warto działać zespołowo i wspierać się wzajemnie – powiedziała Aneta Książek, kierownik Poland Convention Bureau POT.

GainingEdge jest globalną, specjalistyczną firmą konsultingową, która od 2004 roku doradza miastom, krajom, międzynarodowej branży spotkań oraz stowarzyszeniom. Ma biura w Melbourne, Kuala Lumpur, Paryżu, Hadze, Johannesburgu, Dubaju i Vancouver. Raport przygotowany przez GainingEdge jest podstawą do tworzenia zaawansowanych strategii  pozyskiwania wydarzeń dla miejsc docelowych.

Raport dostępny jest na stronie:  gainingedge.com

Do góry