en
en
Kontakt

Warszawa i Kraków w Destination Competitive Index 2020

14 grudnia 2020 roku międzynarodowa firma konsultingowa w branży kongresowej, GainingEdge, opublikowała trzeci coroczny Destination Competitive Index (Wskaźnik Konkurencyjności), dotyczący miejsc docelowych kongresów międzynarodowych. Edycja 2020 zwiera listę 101 najlepszych miast na świecie - tych, które zgodnie z danymi raportowanymi do International Congress & Convention Association (ICCA) były gospodarzami 87 lub więcej międzynarodowych kongresów w ciągu ostatnich trzech lat.

competitive index_1170.jpg


Destination Competitive Index ma pomóc destynacjom w zrozumieniu ich pozycji konkurencyjnej, relacji między różnymi czynnikami konkurencyjnymi i zidentyfikowaniu obszarów wymagających ulepszeń w stosunkowo krótkim czasie. Wreszcie, Indeks dostarcza wskaźników ilościowych, które umożliwiają zrozumienie przemysłu spotkań decydentom (organom rządowych lub władzom miejskim) i przedstawianie ich w oparciu o dane uzyskane na podstawie badanych czynników.

Podstawowe czynniki, na których oparta jest ocena to:

  • infrastruktura - pojemność obiektów konferencyjnych, oferta hotelowa, dostępność lotnicza,
  • przewaga konkurencyjna - jak silni jesteśmy w lokalnych stowarzyszeniach, koszty, urok destynacji dla turysty indywidualnego i biznesowego (appeal),
  • wskaźniki makro - logistyka, wielkość rynku (populacja), wielkość gospodarki (PKB), otoczenie biznesowe, bezpieczeństwo i stabilność.

W swoim raporcie GainingEdge prezentuje dane z 2019 i 2020 roku wraz z różnicą, która podaje wzrost lub spadek w stosunku do poprzedniego badania, jak również po raz pierwszy przedstawia kilka konkurencyjnych zestawień najpopularniejszych miast wg. podziału geograficznego, np.

  1. największe metropolie azjatyckie,
  2. najpopularniejsze miejsca spotkań w Europie Zachodniej,
  3. główne miasta Ameryki Południowej,
  4. główne miasta Europy Wschodniej - najpopularniejsze miejsca spotkań i stolice krajów Europy Wschodniej,
  5. stolice Europy Południowo-Wschodniej,

Paryż z wynikiem 764,1 ponownie znajduje się na szczycie listy, Singapur – jako drugie miasto na świecie z wynikiem 744,9 - zdobywa koronę w regionie Azji i Pacyfiku, a Nowy Jork z 715,8 punktami zajmuje trzecie miejsce i jest zarazem wiodącym miastem w Ameryce. Wśród światowych destynacji znalazły się dwa polskie miasta: Warszawa (65 miejsce na świecie z wynikiem 455,6) i Kraków (68 miejsce z wynikiem 437,9). Warto podkreślić, iż pozycja Warszawy w klasyfikacji wzrosła o 5 miejsc, a Krakowa o 4.

- W świetle przedstawionych bieżących uwarunkowań organizacji spotkań i wydarzeń na międzynarodowym rynku spotkań oferta Polski odpowiada w wysokim stopniu na wymagania stawiane przez organizatorów. Jak pokazuje raport GainingEdge bezpośrednią konkurencją dla Warszawy i Krakowa są: Moskwa, Praga, Budapeszt i St. Petersburg. To groźni konkurenci, ale naszymi mocnymi stronami są: centralna lokalizacja, wysoki poziom bezpieczeństwa (brak zagrożenia terroryzmem według wskaźnika The Travel and Tourism Competitiveness Index World Economic Forum), dostępność cenowa i infrastrukturalna oraz wsparcie zapewniane przez polskie convention bureaux. Powiniśmy również podkreślić dużą umiejętność naszej branży do dostosowania się do zmian, postawić na nowe technologie, bezpieczeństwo, odpowiedzialność społeczną oraz autentyczność – powiedziała Aneta Książek, kierownik Poland Convention Bureau POT.

Destination Competitive Index analizuje również wpływ covid-19 na rok 2020 i nadchodzące lata. Ponadto, w tym roku w raporcie opisano kilka destynacji, które osiągają wyniki powyżej poziomu konkurencyjności i dlatego są wyróżnione jako miasta warte uwagi.

Raport dostępny jest do pobrania na stronie GainingEdge.

 

Do góry