en
en

IMEX 2019

Polska Organizacja Turystyczna rozpoczęła akwizycję wystawców na  Polskie Stoisko Narodowe (PSN) organizowane na międzynarodowych targach przemysłu spotkań IMEX 2019 we Frankfurcie, które odbędą się w dniach 21-23.05.2019r. Planowana wielkość stoiska to 90 m2.

 

Jest mi miło poinformować, że Polskie Stoisko Zostanie realizowane będzie według nowego projektu. Przykładowe wizualizacje stoiska znajdą Państwo w załączeniu. Szczegółowy projekt całego stoiska zostanie opracowany po zakończeniu akwizycji wystawców.

 

Koszty udziału w PSN:

 

1.      Stoisko dla branży przemysłu spotkań.

33 875  PLN

2.      Stoisko dla rekomendowanych CB, PCO i ITC.

/warunkiem przyznania stoiska jest dołączenie do umowy aktualnego Certyfikatu POT/

30 649  PLN

 

TERMIN PRZESYŁANIA ZGŁOSZEŃ DO 10 kwietnia 2019r.

 

Informujemy, że liczba miejsc jest ograniczona. Wystawcy przyjmowani będą według kolejności przesyłanych zgłoszeń do wyczerpania miejsc. Tym samym zastrzegamy sobie prawo do zamknięcia akwizycji przed upływem wyznaczonego terminu.

 

Zainteresowanych udziałem prosimy o przesyłanie podpisanego Zgłoszenia Udziału - Umowy, dokument w załączeniu,  na adres e-mail: Marzena.sarzyniak@pot.gov.pl,  a następnie dwóch oryginałów pocztą na adres POT wskazany w umowie.

Przesłane Zgłoszenie udziału – umowa  musi zawierać podpisy wszystkich niezbędnych reprezentantów, upoważnionych do zaciągania zobowiązań finansowych w imieniu Wystawcy. W przypadku gdy Płatnikiem jest podmiot inny niż Wystawca Zgłoszenie udziału – umowa musi zawierać podpisy odpowiednich reprezentantów obydwu podmiotów.

Do góry