en
en
Kontakt

Zgłoszenie nieprawidłowości przez sygnalistę

Zgłoszenie nieprawidłowości przez sygnalistę
Szczegółowy opis nieprawidłowości ze wskazaniem czasu, miejsca, okoliczności i osób uczestniczących w zdarzeniu i ewentualnie wskazaniem osób posiadających wiedzę w zakresie wskazanego zdarzenia

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”), informujemy, że na stronie internetowej https://www.pot.gov.pl/pl znajduje się polityka prywatności i ochrony danych osobowych.

Administrator Danych Osobowych Polska Organizacja Turystyczna z siedzibą ul. Młynarska 42, VI piętro, 01-171 Warszawa, NIP: 525 21 50 196 mając na uwadze założenia art. 5 RODO, stosuje przy przetwarzaniu danych zasady: zgodności z prawem, rzetelności i przejrzystości, ograniczenia celu, minimalizacji danych, prawidłowości, ograniczenia przechowywania oraz integralności i poufności.

Inspektor Ochrony Danychdpo@pot.gov.pl

Do góry