en
en
Kontakt

MEN_1170x200_1.jpg

Turystyczna Szkoła to projekt Polskiej Organizacji Turystycznej realizowany wspólnie z regionalnymi i lokalnymi organizacjami turystycznymi, Polskimi Markami Turystycznymi oraz certyfikowanymi produktami turystycznymi pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej. Jego celem jest wsparcie nauczycieli atrakcyjnymi, interdyscyplinarnymi pomocami dydaktycznymi. W naszej bazie znaleźć można zarówno materiały wideo, audio czy wirtualne spacery, jak i wysokiej jakości teksty źródłowe, karty doświadczeń, quizy czy scenariusze lekcji. Pokazujemy piękne miejsca i fantastyczne atrakcje w myśl zasady: „ucząc bawić, bawiąc uczyć”.

Gdańsk

Muzeum Archeologiczne w Gdańsku

Muzeum Archeologiczne w Gdańsku gromadzi zbiory dokumentujące: pradzieje północnej Polski, kulturę materialną mieszkańców Gdańska i Pomorza Gdańskiego, od wczesnego średniowiecza po czasy nowożytne; bursztyn i wyroby z bursztynu, od pradziejów po współczesność; kulturę materialną dawnych i obecnych mieszkańców Sudanu. W ramach Turystycznej Szkoły muzeum przygotowało katalog zabytków online.
Czytaj więcej
Beskidy

Bielskie jaskinie

Polska Marka Turystyczna Beskidy została zbudowana wokół jednego z najbardziej rozpoznawalnych pasm górskich w Polsce. Beskidy są marką o transgranicznym potencjale, obejmując częściowo obszar Czech i Słowacji. Lokalna Organizacja Turystyczna Beskidy przygotowała edukacyjne wirtualne spacery po bielskich jaskiniach. To doskonała pomoc naukowa na lekcjach geografii, przyrody czy biologii.
Czytaj więcej
Szlak Orlich Gniazd

Jura Krakowsko-Częstochowska

Śląska Organizacja Turystyczna została powołana dla kreowania atrakcyjnego wizerunku Województwa Śląskiego w kraju i zagranicą, sprzyjającego zwiększeniu liczby turystów odwiedzających region oraz zwiększeniu dochodów z turystyki. W ramach Turystycznej Szkoły organizacja przygotowała materiały wideo, przede wszystkim dla nauczycieli geografii oraz przyrody z naciskiem na akcenty turystyczne. 
Czytaj więcej
Kaszuby Północne

Kaszuby Północne

Kaszuby Północne to plaże, morze i słońce, ale także wielowiekowa kultura, piękna, choć nieraz skomplikowana historia i wspaniała przyroda. Lokalna Organizacja Turystyczna Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby Północne przygotowała szereg pomocy edukacyjnych dla nauczycieli. Dostępne są m.in. materiały wideo, epublikacje czy flipbook. 
Czytaj więcej
Szczecin

Pomorze Zachodnie

Pomorze Zachodnie to piąty co do wielkości region Polski. Zachwyca obecna tu różnorodność przyrodnicza – nie tylko pas Wybrzeża Bałtyku z piaszczystymi plażami i porośniętymi lasami klifami, ale też rzeki, lasy i jeziora, chronione w ramach dwóch parków narodowych i sześciu parków krajobrazowych. Działające na terenie Pomorza Zachodniego organizacje - Discover Pomerania oraz Ekowspólnota Lokalna Organizacja Turystyczna - przygotowały materiały wideo dla nauczycieli, zwłaszcza geografii oraz przyrody. 
Czytaj więcej
Fokarium w Helu

Fokarium w Helu

Fokarium Stacji Morskiej Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego prowadzi działalność naukową, której celem jest odtworzenie kolonii foki szarej w akwenie południowego Bałtyku. To duża atrakcja turystyczna Helu. Fokarium prowadzi projekt "Fokarium na żywo", czyli transmisje online z basenów ze zwierzętami. Mogą stanowić one doskonałą pomoc naukową dla nauczycieli przedmiotów przyrodniczych.
Czytaj więcej
Do góry