en
en

Zapytanie szacunkowe - usługi doradcze

W związku z planowaną realizacją zamówienia na świadczenie usług doradczych w zakresie planowanych w okresie od dnia podpisania umowy, do 30 czerwca 2019 r. działań informacyjno - promocyjnych w ramach Branżowego Programu Promocji Usług Prozdrowotnych realizowanego przez Polską Organizację Turystyczną jako partnera projektu „Promocja gospodarki w oparciu o marki produktowe - Marka Polskiej Gospodarki-Brand” wdrażanego przez Ministerstwo Rozwoju w poddziałaniu 3.3.2 POIR 2014-2020 Polska Organizacja Turystyczna zwraca się z uprzejmą prośbą o szacunkową wycenę według załączonego szczegółowego opisu zamówienia.

W związku z planowaną realizacją zamówienia na świadczenie usług doradczych w zakresie planowanych w okresie od dnia podpisania umowy, do 30 czerwca 2019 r. działań informacyjno - promocyjnych w ramach Branżowego Programu Promocji Usług Prozdrowotnych realizowanego przez Polską Organizację Turystyczną jako partnera projektu „Promocja gospodarki w oparciu o marki produktowe - Marka Polskiej Gospodarki-Brand” wdrażanego przez Ministerstwo Rozwoju w poddziałaniu 3.3.2 POIR 2014-2020 Polska Organizacja Turystyczna zwraca się z uprzejmą prośbą o szacunkową wycenę według załączonego szczegółowego opisu zamówienia.

Termin nadsyłania ofert szacunkowych z wyceną upływa 03.07.2017 r.

Oferty szacunkowe należy wysłać drogą mailową na adresy: magdalena.jaworska@pot.gov.pl, lukasz.krawczyk@pot.gov.pl 

 

Do góry