en
en

Opracowanie graficzne, przygotowanie do druku i druk katalogu promującego projekty w ramach działania 6.4 POIG. wraz z dostawą do siedziby Polskiej Organizacji Turystycznej w Warszawie. Postępowanie 35/15.

Polska Organizacja Turystyczna ogłasza przetarg na "Opracowanie graficzne, przygotowanie do druku i druk katalogu promującego projekty w ramach działania 6.4 POIG. wraz z dostawą do siedziby Polskiej Organizacji Turystycznej w Warszawie. Postępowanie 35/15."

Do góry