en
en

Druk z plików PDF Press quality na potrzeby CTP wydawnictw promocyjnych Polskiej Organizacji Turystycznej na EXPO 2015 w Mediolanie oraz druk i oprawa kalendarza trójdzielnego wraz z dostawą”, postępowanie nr 36/14

Polska Organizacja Turystyczna ogłasza przetarg na "Druk z plików PDF Press quality na potrzeby CTP wydawnictw promocyjnych Polskiej Organizacji Turystycznej na EXPO 2015 w Mediolanie oraz druk i oprawa kalendarza trójdzielnego wraz z dostawą”, postępowanie nr 36/14

Dokumentacja przetargowa do pobrania:

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013

Do góry