en
en

Wykonywanie usługi zlecenia jako konsultant Polskiego Systemu Informacji Turystycznej w okresie od 11 maja 2015 r. do 31 grudnia 2015 r

Polska Organizacja Turystyczna zaprasza do składania ofert w otwartym konkursie dotyczących zamówienia, którego przedmiotem jest wykonywanie zlecenia jako Konsultant Polskiego Systemu Informacji Turystycznej, w okresie od 11 maja 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.   UWAGA! Konkurs ofert został unieważniony, planowane jest powtórne ogłoszenie postępowania
Czytaj więcej

Opracowanie Studium wykonalności dla projektu informatycznego „E-turysta – Polski System Informacji Turystycznej”

W związku z planowanym złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu „E-turysta – Polski System Informacji Turystycznej” w konkursie nr POPC.02.01.00-IP.01-00-001/15 ogłoszonego dla działania 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Polska Organizacja Turystyczna ogłasza konkurs ofert dotyczący opracowania studium wykonalności.
Czytaj więcej

Druk wydawnictw promocyjnych o tytułach „Polska”, „Największe Atrakcje Turystyczne Polski” oraz „Mistrzostwa Europy w Piłce Ręcznej Mężczyzn, Polska 2016” w łącznym nakładzie 62 000 egzemplarzy wraz z dostawą do magazynu Polskiej Organizacji Turystycznej

Polska Organizacja Turystyczna ogłasza konkurs ofert na: Druk wydawnictw promocyjnych o tytułach „Polska", „Największe Atrakcje Turystyczne Polski" oraz „Mistrzostwa Europy w Piłce Ręcznej Mężczyzn, Polska 2016" w łącznym nakładzie 62 000 egzemplarzy wraz z dostawą do magazynu Polskiej Organizacji Turystycznej (Jabłonna/k Warszawy, ul. Szkolna 15a) lub w inne wskazane przez Zamawiającego miejsce w Warszawie., nr 04/04/2015
Czytaj więcej

Realizacja działań komunikacyjnych w mediach społecznościowych w ramach wszystkich kanałów i narzędzi social mediowych Polskiej Organizacji Turystycznej w okresie od 1.01.2015 r. do 31.12.2015 r., postępowanie 35/4/2014

Polska Organizacja Turystyczna ogłasza konkurs ofert na: Realizację działań komunikacyjnych w mediach społecznościowych w ramach wszystkich kanałów i narzędzi social mediowych Polskiej Organizacji Turystycznej w okresie od 1.01.2015 r. do 31.12.2015 r., postępowanie 35/4/2014.
Czytaj więcej

Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym, w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów, w rozumieniu ustawy Prawo Pocztowe z dnia 23 listopada 2012 roku. Postępowanie 30_4_2

POlska Organizacja Turystyczna ogłasza przetarg na: Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym, w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów, w rozumieniu ustawy Prawo Pocztowe z dnia 23 listopada 2012 roku. Postępowanie 30_4_2014
Czytaj więcej
Do góry