en
en

Świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci telefonii komórkowej wraz z dostawą fabrycznie nowych smartfonów, tabletów i routera wifi oraz kart SIM do tabletów dla Polskiej Organizacji Turystycznej, nr sprawy 17/4/2015

Polska Organizacja Turystyczna ogłasza przetarg na: Świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci telefonii komórkowej wraz z dostawą fabrycznie nowych smartfonów, tabletów i routera wifi oraz kart SIM do tabletów dla Polskiej Organizacji Turystycznej, nr sprawy 17/4/2015.
Czytaj więcej

Informacja o zamiarze udzielenia zamówienia - Realizacja autorskiego programu artystycznego w postaci dwóch spektakli/pokazów pt. „Szafa Show” i „Cafe Variete” podczas Tygodnia Turystyki Polskiej ( 18 – 24.05.2015 r. ) w ramach Światowej Wystawy EXPO’2015

Polska Organizacja Turystyczna informuje o zamiarze udzielenia zamówienia na: Realizacje autorskiego programu artystycznego w postaci dwóch spektakli/pokazów pt. „Szafa Show" i „Cafe Variete" podczas Tygodnia Turystyki Polskiej ( 18 – 24.05.2015 r. ) w ramach Światowej Wystawy EXPO'2015 w Mediolanie. Numer postępowania: 16/4/2015
Czytaj więcej

Informacja o zamiarze udzielenia zamówienia - Występy artystyczne zespołu KROKE na potrzeby realizacji działań promocyjnych podczas Tygodnia Turystyki Polskiej (18–24.05.2015r.) 15/4/2015

Polska Organizacja Turystyczna informuje o zamiarze udzielenia zamówienia na: Występy artystyczne zespołu KROKE na potrzeby realizacji działań promocyjnych podczas Tygodnia Turystyki Polskiej (18–24.05.2015r.) realizowanego przez Polską Organizację Turystyczną wspólnie z wybranymi regionami w ramach Światowej Wystawy EXPO 2015 w Mediolanie, nr 14/4/2015.
Czytaj więcej

Informacja o zamiarze udzielenia zamówienia - Wykonanie programu artystycznego – muzyka popularna polska i włoska przez formację muzyczną pn „Perfect Girls and Friends Orchestra”. 13/4/2015.

Wykonanie programu artystycznego – muzyka popularna polska i włoska przez formację muzyczną pn „Perfect Girls and Friends Orchestra" na potrzeby realizacji działań promocyjnych podczas Tygodnia Turystyki Polskiej (18–24.05.2015r.) realizowanego przez Polską Organizację Turystyczną w ramach Światowej Wystawy EXPO 2015 w Mediolanie. Numer postępowania: 13/4/2015.
Czytaj więcej

Świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci telefonii komórkowej wraz z dostawą fabrycznie nowych smartfonów, tabletów i routera wifi oraz kart SIM do tabletów dla Polskiej Organizacji Turystycznej, 12/4/2015

Polska Organizacja Turystyczna ogłasza przetarg na: Świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci telefonii komórkowej wraz z dostawą fabrycznie nowych smartfonów, tabletów i routera wifi oraz kart SIM do tabletów dla Polskiej Organizacji Turystycznej, 12/4/2015
Czytaj więcej

Współtworzenie i publikacja materiałów promujących projekt „Promujmy Polskę Razem” na turystycznym portalu internetowym, poprzez wykorzystanie wydarzenia ” Tydzień Turystyki Polskiej”, który odbędzie się w trakcie Światowej Wystawy EXPO’2015 w Mediolanie

Polska Organizacja Turystyczna ogłasza konkurs ofert na: współtworzenie i publikacja materiałów promujących projekt „Promujmy Polskę Razem" na turystycznym portalu internetowym, poprzez wykorzystanie wydarzenia " Tydzień Turystyki Polskiej", który odbędzie się w trakcie Światowej Wystawy EXPO'2015 w Mediolanie, 11/4/2015.
Czytaj więcej

Koprodukcja i emisja materiałów promujących projekt „Promujmy Polskę Razem” poprzez wykorzystanie wydarzenia „Tydzień Turystyki Polskiej”, który odbędzie się w trakcie Światowej Wystawy EXPO’2015 w Mediolanie, nr sprawy 10/4/2015

Polska Organizacja Turystyczna ogłasza przetarg na: Koprodukcję i emisję materiałów promujących projekt „Promujmy Polskę Razem" poprzez wykorzystanie wydarzenia „Tydzień Turystyki Polskiej", który odbędzie się w trakcie Światowej Wystawy EXPO'2015 w Mediolanie, nr sprawy 10/4/2015
Czytaj więcej

Wykonywanie usługi zlecenia jako konsultant Polskiego Systemu Informacji Turystycznej w okresie od 11 maja 2015 r. do 31 grudnia 2015 r

Polska Organizacja Turystyczna zaprasza do składania ofert w otwartym konkursie dotyczących zamówienia, którego przedmiotem jest wykonywanie zlecenia jako Konsultant Polskiego Systemu Informacji Turystycznej, w okresie od 11 maja 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.   UWAGA! Konkurs ofert został unieważniony, planowane jest powtórne ogłoszenie postępowania
Czytaj więcej

Opracowanie Studium wykonalności dla projektu informatycznego „E-turysta – Polski System Informacji Turystycznej”

W związku z planowanym złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu „E-turysta – Polski System Informacji Turystycznej” w konkursie nr POPC.02.01.00-IP.01-00-001/15 ogłoszonego dla działania 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Polska Organizacja Turystyczna ogłasza konkurs ofert dotyczący opracowania studium wykonalności.
Czytaj więcej

Druk wydawnictw promocyjnych o tytułach „Polska”, „Największe Atrakcje Turystyczne Polski” oraz „Mistrzostwa Europy w Piłce Ręcznej Mężczyzn, Polska 2016” w łącznym nakładzie 62 000 egzemplarzy wraz z dostawą do magazynu Polskiej Organizacji Turystycznej

Polska Organizacja Turystyczna ogłasza konkurs ofert na: Druk wydawnictw promocyjnych o tytułach „Polska", „Największe Atrakcje Turystyczne Polski" oraz „Mistrzostwa Europy w Piłce Ręcznej Mężczyzn, Polska 2016" w łącznym nakładzie 62 000 egzemplarzy wraz z dostawą do magazynu Polskiej Organizacji Turystycznej (Jabłonna/k Warszawy, ul. Szkolna 15a) lub w inne wskazane przez Zamawiającego miejsce w Warszawie., nr 04/04/2015
Czytaj więcej
Do góry