en
en

Opracowanie studium wykonalności dla narzędzia informatycznego – platformy informatycznej, jako narzędzia do gromadzenia i dystrybucji zasobów wiedzy zbieranych w ramach Obserwatorium Turystyki. Postępowanie nr 17/4/2016

Polska Organizacja Turystyczna ogłasza konkurs ofert na "Opracowanie studium wykonalności dla narzędzia informatycznego – platformy informatycznej, jako narzędzia do gromadzenia i dystrybucji zasobów wiedzy zbieranych w ramach Obserwatorium Turystyki." Postępowanie nr 17/4/2016
Czytaj więcej

Konkurs ofert - Postępowanie nr 9/4/2016

Polska Organizacja Turystyczna ogłasza otwarty konkurs ofert na koordynację i realizację działań w ramach przeprowadzanych przedsięwzięć z zakresu działalności gospodarczej Polskiej Organizacji Turystycznej, z uwzględnieniem przepisów prawa podatkowego i finansów publicznych współpraca z przedsiębiorcami w ramach realizacji zadań i projektów finansowanych ze środków zewnętrznych, w tym środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej. Postępowanie nr 9/4/2016
Czytaj więcej
Do góry